Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8301
Title: Akut ve kronik morfin uygulaması sonrası Nukleus akkumbens'te dopamin ve DOPAC çıkışı üzerine merkezi yolla uygulanan glisil-glutaminin etkisi
Other Titles: The effect of centrally injected Gly-Gln after acute and chronic morphine administration on dopamin and DOPAC output in Nucleus accumbens
Authors: Çavun, Sinan
Başaran, Nesrin Filiz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Bağımlılık
Morfin
Dopamin
Gly-Gln
Nukleus akkumbens
Dependence
Morphine
Dopamine
Nucleus accumbens
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başaran, N. F. (2010). Akut ve kronik morfin uygulaması sonrası Nukleus akkumbens'te dopamin ve DOPAC çıkışı üzerine merkezi yolla uygulanan glisil-glutaminin etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada akut ve kronik olarak morfin uygulanması sonrası nukleus akkumbens'te (NAk) dopamin ve dihidroksifenilasetik asit (DOPAC) salınımı üzerine Glycyl-L-Glutamin'in (Gly-Gln) etkisi araştırıldı.Deneylerde 300-350 g ağırlığında Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Morfin hidroklorür intraperitoneal (i.p.), Gly-Gln intraserebroventriküler (i.s.v.) yolla verildi. NAk'e yerleştirilen mikrodiyaliz probundan toplanan örneklerde Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (High Pressure Liquid Cromatography, HPLC) kullanılarak dopamin ve DOPAC düzeyleri ölçüldü.Gly-Gln (1, 3, 30 ve 100 nmol/5?l; i.s.v.) tek doz morfin (2,5 mg/kg; i.p.) verilmesi sonrası görülen dopamin artışını doz ve zamana bağlı olarak anlamlı bir şekilde inhibe etti. Benzer şekilde kronik morfin verilmesi (6 gün sabah ve akşam 10 mg/kg; i.p.) ile görülen dopamin çıkışı da Gly-L-Gln (100 nmol/5?l; i.s.v.) ile bloke oldu.Bu çalışmadan elde edilen bulgular Gly-Gln'in morfin bağımlılığını önleyici etkisinde NAk'te dopamin salıverilmesini azaltmasının rolü olabileceğini ortaya koymaktadır. Kronik dönemde de benzer etkinin gözlenmesi Gly-Gln'in terapötik potansiyele sahip olabileceği görüşünü desteklemektedir.
In this study the effect of Glycyl-Glutamine (Gly-Gln) on dopamine and DOPAC (3,4-Dihydroxy-Phenylacetic Acid) release in nucleus accumbens (NAc.) after acute and chronic morphine administration was investigated.Sprague-Dawley male, 300-350 g weight rats were used in the experiments. Morphine hydroclorur was injected intraperitoneally (i.p.), Gly-Gln was administered intracerebroventricularlly (i.c.v.). NAc dialyisate Dopamin and DOPAC levels were evaluated by using High Pressure Liquid Chromatography (HPLC).Gly-Gln (1, 3, 30 ve 100 nmol/5?l; i.c.v.) significantly inhibited the dopamine increase caused by single dose morphine (2,5 mg/kg) administration in time and dose dependent manner. Gly-Gln (100 nmol/5?l; i.c.v.) also blocked dopamine increase seen after chronic morphine (6 days , given twice daily 10 mg/kg , i.p.) administration singificantly.The findings obtained from this study showed that Gly-Gln?s preventing role in morphine dependence is related to its dopamin inhibiting effect in n.acc. This blockage was seen also in chronic morphine administration which strengthens the possibility of Gly-Gln as therapeutic agent.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8301
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307302.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons