Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8300
Title: Bursa ve Mustafakemalpaşa koşullarında yetiştirilen şeker darısı x sudan otu (sorghum bicolor var. saccharatum (l.) mohlenbr x sorghum sudanense (piper) stapf.) ümitvar melez hatlarında ekim sıklığının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri
Other Titles: The effects of sowi̇ng density on yield and yield components in sweet sorghum x sudangrass (sorghum bicolor var. saccharatum (l.) monlenbr x sorghum sudanense (piper) stapf.) promising hybrids sorghum lines under the ecological condition of Bursa and Mustafakemalpasa
Authors: Turgut, İlhan
Köstereli, Güngör
Uludağ Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Şeker darısı x sudan otu melezi
Ekim sıklığı
Yeşil ot verimi
Kuru ot verimi
Ham protein verimi
Sweet sorghum x sudangrass hybrid
Sowing
Green forage yield
Dry forage yield
Raw protein yield
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köstereli, G. (2011). Bursa ve Mustafakemalpaşa koşullarında yetiştirilen şeker darısı x sudan otu (sorghum bicolor var. saccharatum (l.) mohlenbr x sorghum sudanense (piper) stapf.) ümitvar melez hatlarında ekim sıklığının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bursa ve Mustafakemalpaşa ekolojik koşullarında yetiştirilen şeker darısı x sudan otu (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) ümitvar melezlerinde ekim sıklığının verim ve verim öğeleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2010 yılı vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak E-26, E-28 ve 29(1) hatları kullanılmıştır. Denemede dört farklı sıra üzeri mesafenin salkım oluşturma süresi (gün), bitki boyu (cm), bitki sap çapı (mm), yaprak sayısı (adet/bitki), yaprak oranı (%), salkım oranı (%), sap oranı (%), yeşil ot verimi (kg/da), kuru madde oranı (%), kuru madde verimi (kg/da), ham protein oranı (%) ve ham protein verimi (kg/da) üzerine etkileri araştırılmıştır.Araştırma sonunda; farklı şeker darısı x sudan otu melezleri ile farklı sıra üzeri mesafelerle birlikte Bursa koşullarında bitki boyu (I. Biçim; 296,7-313,3 cm, II. Biçim; 182,5-214,7 cm), yeşil ot verimi (I. Biçim; 4798,0-8707,0 kg/da, II. Biçim; 3522,0-4033,7 kg/da), kuru madde oranı (I. Biçim; % 31,0-% 39,3, II. Biçim; % 18,7-% 21,1), kuru madde verimi (I. Biçim; 1518,8-2917,6 kg/da, II. Biçim; 516,4-788,1 kg/da), ham protein oranı (I. Biçim; % 3,9-% 6,2) ve ham protein verimi (I. Biçim; 75,0-146,6 kg/da) değişiklik göstermiştir. En yüksek yeşil ot verimi 29(1) x 2,5 cm interaksiyonundan (8707,0 kg/da) elde edilmiştir.Mustafakemalpaşa koşullarında ise bitki boyu (287,3-325,7 cm), yeşil ot verimi (4796,0-6574,7 kg/da), kuru madde oranı (% 22,8-% 33,8), kuru madde verimi (1224,1-1999,4 kg/da), ham protein oranı (% 6,3-% 8,2) ve ham protein verimi (90,8-136,0 kg/da) değerleri değişiklik göstermiştir. En yüksek yeşil ot verimi 29(1) x 2,5 cm, E-26 x 2,5 cm ve E-26 x 7,5 cm interaksiyonlarından elde edilmiştir.
This study is conducted to assess the effects of sowing density on yield and yield components in sweet sorghum x sudangrass (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr x Sorghum sudanense (Piper) Satpf.) promising hybrids sorghum lines under the the ecological condition of Bursa and Mustafakemalpaşa in the vegetation period of 2010. In this study E-26, E-28 and 29(1) sorghum lines were used as material, the effects of four different interval on bunch formation time (day), plant height (cm), plant diameter or size (mm), number of leaf (unit/plant), leaf ratio (%), bunch ratio (%), stage ratio (%), green forage yield (kg/da), dry matter ratio (%), dry matter yield (kg/da), raw protein ratio (%) and raw protein yield were investigated.At the end of study, under Bursa conditions, different sweet sorghum x sudangrass hybrids and different intervals showed difference on plant height (I. Reaped; 296,7-313,3 cm, II. Reaped; 182,5-214,7 cm), green forage yield (I. Reaped; 4798,0-8707,0 kg/da, II. Reaped; 3522,0-4033,7 kg/da), dry matter ratio (I. Reaped; %31,0-%39,3, II. Reaped; %18,7-%21,1), dry matter yield (I. Reaped; 1518,8-2917,6 kg/da, II. Reaped; 516,4-788,1 kg/da), raw protein ratio (I. Reaped; %3,9-%6,2) and raw protein yield (I. Reaped; 75,0-146,6 kg/da). The highest green forage yield was obtained from interactions 29(1) x 2,5 cm (8707,0 kg/da).Under Mustafakemalpaşa conditions, plant height (287,3-325,7 cm), green forage yield (4796,0-6574,7 kg/da), dry matter ratio (%22,8-%33,8), dry matter yield (1224,1-1999,4 kg/da), raw protein ratio (%6,3-%8,2) and raw protein yield (90,8-136,0 kg/da) results showed difference. The highest green forage yield was obtained from interactions 29(1)x2,5 cm and E-26x2,5 cm and E-26 x 7,5 cm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8300
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340082.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons