Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8295
Title: Tek kullanıcılı bir bilgisayarın çok kullanıcılı bir bilgisayar sisteminin bir parçası şeklinde optimum kullanımının donanım ve yazılım olarak gerçeklenmesi
Other Titles: The optimal use of a single-user computer as part of a multi-user computer system as hardware and software
Authors: Türe, Murat
Hacılar, Recep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar donanımları
Bilgisayar yazılımları
Bilgisayarlar
Kişisel bilgisayarlar
Çok kullanıcılı sistemler
Hardware
Computer softwares
Computers
Personal computers
Multiple users systems
Issue Date: 26-Sep-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacılar, R. (1994). Tek kullanıcılı bir bilgisayarın çok kullanıcılı bir bilgisayar sisteminin bir parçası şeklinde optimum kullanımının donanım ve yazılım olarak gerçeklenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, unix-xenix, novell çok kullanıcılı işletim sistemleri, bu işletim sistemlerinin RS-232 arabirimi kullanılarak bir PC terminal (iş istasyonu) üzerinden birbirine bağlantısı, aralarında veri transferi, PC üzerinden bu ortamlara aynı anda ulaşım, yerel yazdırma özelliği, xenix işletim sistemi için çoklu ekran kullanımı incelenmiştir. Bu çalışmada ele alınan ArnetTerm ile, minimum maliyet ve minimum donanım gereksinimi amaçlanmıştır. Günümüzde bu işletim sistemleri arasındaki dönüşümlerde veri aktarımı bu yolla çok kolaylaşmıştır. Aynı işletme içerisinde olan farklı sistemler arası veri paylaşımı sağlanmıştır. Son kullanıcı bazında bu sayede tek bir noktadan aynı anda farklı 3 ortama (unix-xenix, novell, dos) ulaşma ve kontrol esnekliği sağlanmıştır.
In this study, novell, unix and xenix multiuser operating systems, the connection of these operating systems by using a PC terminal and a standart RS232 interface, data transfer between these operating systems, local printing and multiscreen usage of AmetTerm emulation program is investigated. The aim of this method is providing minimum cost and minimum hardware requirement. Nowadays, data transfer in inversion of these operating systems has become quite easy by using this transfer method and this method has brought the advantaged of sharing data between these operating systems which are in active use in a certain organization. In the end of users point of view it provides the access and control of the three operating system in an easy way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8295
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033816.pdf
  Until 2099-12-31
3.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons