Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8293
Title: Sporun çocukların fiziksel gelişimi üzerine olan etkisi
Other Titles: The effect of sport on the physical development of children
Authors: Küçükoğlu, Selçuk
Çelebi, Bilal
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Spor
Çocuk gelişimi
Sports
Child development
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelebi, B. (1993). Sporun çocukların fiziksel gelişimi üzerine olan etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada değişik süre ve sıklıkta yüzme, tenis, basketbol, voleybol ıs de karışık tipte aktivitelerin sürdürüldüğü yaz spor okullarının çocuklarda fiziksel gelişim üzerine etkilerini gözlemlemeyi amaçladık. Yaşlan 11.3 ± 2.3 (8-15) olan 33"ü kız, 485i erkek olmak üzere il çocukda spor okulları öncesi ve sonrası gençler için hazırlanan ÂAHPERD YFT (American Alliance for Health. Physical Education, Recreation and Dance Youth Fitness Test) fiziksel uygunluk testi uygulandı. Sonuçlar, eşleştirilmiş t- testiyle değerlendirildi. Barfikste kol bükülü asılı bekleme ve 548.64 m (600 yard) koşusu değerleri spor okulu öncesiyle sonrası arasında istatiksel olarak anlamlı farklıydı (sırasıyla; p < 0.01 ve p < 0.05). Branşlara özgün değerlendirmelerdeyse; barfikste kol bükülü asılı bekleme basketbol ve voleybol da (p < 0.05), dizler bükülü mekik tenis de (p < 0.01), 45.72 m (50 yard) koşusu yüzme, basketbol ve de voleybol da (sırasıyla; p < 0.001, p < 0.01 ve p < 0.001), mekik koşusu tenis de (p < 0.01), 548.64 m koşusu karışık, tenis ve basketbol da (p < 0.05) spor okulu öncesi ve sonrası sonuçlan karşılaştırmasında anlamlı farklıydı. Bu sonuçların ışığında; haftada 2-6 gün ve 2-3 hafta arası uzunlukta yapılan yaz spor okulu çalışmalarıyla 8-15 yaş gurubu çocukların kuvvet ye genel dayanıklılık kapasitelerinde olumlu gelişmeler sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Sonuçlan branşlara özgün değerlendirdiğimizdeyse spor okulunun süre ve sıklığından çok okul şuasında yapılan aktivitelerin fiziksel gelişim üzerinde etkili olduğunu gözlemledik. Haftada 6 gün, sabahtan akşama kadar ve iki haftalık kamp şeklinde sürdürülen yüzme okuluna katılan çocuklardaki gelişimin daha az sürece sıklıkta yapılan diğer branşlardan az olması da bu görüşümüzü desteklemektedir Yüzme spor okulunda değişik fiziksel aktivitelerden çok yüzme tekniği veya su üstünde kalma ağırlıklı çalışmalar yapılmasının böyle bir görüntüye neden olduğu düşüncesindeyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8293
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031170.pdf
  Until 2099-12-31
2.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons