Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8292
Title: Seri imalatta kalite güvenirliği
Other Titles: Quality reliability in mass production
Authors: Güllü, Emin
Kuzaltı, Aydın
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kalite
Toplam kalite kontrol
İstatistiksel süreç kontrol
Quality
Total quality control
Statistical process control
Issue Date: 28-Oct-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuzaltı, A. (1994). Seri imalatta kalite güvenirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Toplam Kalite Kontrol Felsefesi ve bu felsefenin temel taşlarından biri olan İstatistiksel Proses Kontrolü incelenmiştir. Birinci bölümde, kalitenin günümüzdeki önemi vurgulanmıştır. İkinci bölümde, kalite kavramı farklı görüşlerle ifade edilmiş ve tanımlanmıştır. Kalite kontrolün kapsadığı alanlar, amaçlan ve kalite kontrolü etkileyen faktörler olmuştur. Üçüncü bölümde, Toplam Kalite Kontrolün esasları ve bu yöntemle başarıya ulaşmak için firma içindeki bireylere düşen görevler kısaca belirtilmiştir. Dördüncü bölümde problemleri çözmede kullanılan etkin metodlar kısaca izah edilmiştir. Beşinci bölümde, % 100 Kontrol ile İstatistiksel Kontrolün mukayesesi yapılmış, hata, dağılım, boyut ve uyan sının kavranılan açıklanmış, ölçme cihazı ve makina yeterlilik araştırmaları örneklerle incelenmiştir. Numune alma aralığı ve numune miktarının tespit edilme yöntemleri verilmiştir. Altıncı bölümde, uyan sınırlarının farkütürde kartlar için tespit edilmesi gösterilmiştir. Yedinci bölümde, Proses Yeterliliğinin hesaplanması, sekizinci bölümde Kontrol Kartları ve dokuzuncu bölümde İstatistiksel Proses Kontrol Çalışma Masaları'nda bulunması gerekenler açıklanmıştır.
In dieser Arbeit wurde die Philosophie "Total Quality Control" und einer von deren Grundsteinen, "Statistische ProzePregelung", nntersucht. In dem ersten Abschnitt wurde heutiger der Qualitat geklârt. In dem zweiten Abschnitt wurden verschiedene Aussagen über Qualitat zusammengefafk, Arbeitsbereiche und Ziele der Qualitat und die auf die Qualitat einwirkende Faktoren wurden klaugestellt. In dem dritten Abschnitt wurden die Grundsâtze von Total Quality Control und die Verantwortungen der einzelnen Personen in der Firma kurz erklârt. In der vierten Abschnitt wurden manche Statistische Methoden untersucht. In der fünften Abschnitt wurde Statistische ProzePregelung mit 100 % Kontrolle verglichen; die Begriffe Fehler, Streuung, MaPe, Grenzwerte wurden definiert. Die Mepeinrichtungs-und Maschinen fahigheitsuntersuchungen unter verschieden Bedingungen wurden mit Beispielen erklârt. Bestimmungsmethoden des Stichprobenintervalls und Stichprobenumfangs wurden gegeben. In den sechsten Abschnitt wurde Berechnung der Eingriffsgrenzen fur verschiedene Regelkarten detalliert gegeben. In den letzen Abschnitten wurden die Prozepfahigkeit, Regelkarten und SPC Arbeitsplâtze unterscuht und Hinweise gegeben.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8292
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033814.pdf
  Until 2099-12-31
3.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons