Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8288
Title: Üretim işletmelerinde malzeme taşıma faaliyetleri önemi ve düzenlenmesi
Other Titles: The importance and regulation of material handling activities in production enterprises
Authors: Yılmaz, Zekai
Çırakoğlu, Nevzat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keywords: Malzeme taşıma sistemleri
Material handling systems
Malzeme yönetimi
Material management
İşletmeler
Businesses
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çıkrakoğlu, N. (1991). Üretim işletmelerinde malzeme taşıma faaliyetleri önemi ve düzenlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez çalışması dört bolümden, oluşmaktadır. Birinci bölümde, işletmelerin malzeme taşıma faaliyetlerinin temelini oluşturan "Malzeme Yönetimi konusundan bahsedilmiştir. Burada, malzeme yönetiminin tanımı yapılmış, çalışma sahası ve ilgili olduğu alanlardan söz edilmiş, prenaiplori ve amaçları anlatılmıştır. Daha sonra ise malzeme yönetimi içinde yar alan fonksiyonlar, taşımayla olan ilgileri esas alınarak açıklanmıştır. İkinci bölümde, önce malzeme taşıma kavram olarak verilmiş; taşımaya konu olan malzemeler, taşımayla olan ilgilerine göre sını¬landırılmıştır. Daha sonra etken olarak işleyen malzeme taşıma sisteminin gerekleri sıralanmıştır Ki bunlar, hız, emniyet, uygun tekrar, düzenli servis, ucuzluk, geniş kapsam ve sorumluluktur. Sonra ise, karayolu, havayolu, suyolu, demiryolu ve boru hattından olu¬şan taşımacılığın temel yöntemleri anlatılmıştır. Son olarak işletmeci malzeme taşımaca göz önünde bulundurulması gereken noktalar ile işletme içi malzeme taşıma araçları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, “Malzeme Akışının Düzenlenmesi” başlığı altında yapısal, mekansal ve zamanla ilgili Olarak malzeme akışının izlenmesi anlatılmıştır. Yapısal düzenlemede süreç ve programla ilgili malzeme akış optimizasyonu üzerinde durularak, kullanılabilecek optimizasyon yöntemlerinden bahsedilmiştir. Mekansal düzenlemede uzaklık ve istikamet ile ilgili akış Ünlemelerinken saz edilmiş uygun modele alternatif olabilecek çok "basit eller kurularak kısaca açıklanmıştır. Bu modeller, doğrusal proglama, dinamik programlama, amaç programlama, tahsis modeli, ulaşma modeli, şebeke analizi, en kışa rota ağacıdır. Son bölümde, ulaştırma modeli kullanılarak SEKA ile Orman Müdürlükleri arasındaki hammadde odun taşıma maliyetlerini mumkün kılacak optimum dağıtım planını oluşturma ile ilgili bir uyma çalışması yapılmıştır. VAM yöntemiyle başlangıç çözüm tablosu sunmuş daha sonra modi yöntemiyle tespit edilerek optimum çözüm sağlamıştır. Öneriler ve genel bir değerlendirme sonuç kısmında sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8288
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014538.pdf
  Until 2099-12-31
6.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons