Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8287
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDarga, Ahmet-
dc.contributor.authorKocabıçak, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-02-07T07:14:06Z-
dc.date.available2020-02-07T07:14:06Z-
dc.date.issued2004-09-29-
dc.identifier.citationKocabıçak, M. (2004). Bursa Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği'ne üye işletmelerin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8287-
dc.description.abstractBu çalışmada, Bursa Holstein Damızlık Süt Sığın Yetiştiricileri Birliğine üye işletmelerin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Üye işletmeler ve işletmelerdeki hayvan sayılan Birlik'ten alınmış ve işletmeler tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle hayvan sayılarına göre 4 tabakaya aynlmıştır. Daha sonra her tabakadan seçilen işletmelere anket uygulanmıştır. Yapılan bu anketler sonucunda; hayvan sayısı az olan 1. tabakadaki işletmelerde günlük işler için hayvan başına harcanan ortalama sürenin hayvan sayısı fazla olan 4. tabakadaki işletmelere göre 5 kat daha uzun olduğu ve bu farkın hayvan sayısı fazla olan işletmelerde ahır içi mekanizasyommun daha fazla kullanılmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Birliğe üye işletmelerden daha fazla hayvana sahip olan büyük işletmelerde mekanizasyon kullanımının yeterli düzeyde olduğu, ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerde mekanizasyon düzeyinin istenen seviyede olmadığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, determination of mechanisation level of farms which are members of Holstein dairy cattle breeders' association of Bursa, has been aimed. First, member farms and numbers of the cattle in these farms have been taken from Association and farms have been classified to 4 classes according to the number of the cattle with stratified random sampling method. After that a questionnaire has been carried out to chosen farmers from each class. At the result of questionnaire; spending average time for per cattle to make daily works in class 1, the farms which has less cattle, is long 5 times more according to farms in class 4, which have more cattle, has been determinated. The difference has been arised from using of more mechanisation inside of the barns in the farms which have more cattle. It has seen that; in the big farms which have more cattle from Association members, using of mechanisation is enough level, but in the small and medium farms, using of mechanisation is not wanted level.en_US
dc.description.sponsorshipBursa Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliğitr_TR
dc.format.extentV, 52 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSüt sığırıtr_TR
dc.subjectMekanizasyon düzeyitr_TR
dc.subjectTabakalı tesadüfi örneklemetr_TR
dc.subjectDairy cattleen_US
dc.subjectMechanisation levelen_US
dc.subjectStratified random sampling methoden_US
dc.titleBursa Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği'ne üye işletmelerin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of mechanisation level of farms which are member of Holstein Dairy Cattle Breeders' Association of Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154123.pdf
  Until 2099-12-31
3.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons