Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8287
Başlık: Bursa Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği'ne üye işletmelerin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of mechanisation level of farms which are member of Holstein Dairy Cattle Breeders' Association of Bursa
Yazarlar: Darga, Ahmet
Kocabıçak, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Süt sığırı
Mekanizasyon düzeyi
Tabakalı tesadüfi örnekleme
Dairy cattle
Mechanisation level
Stratified random sampling method
Yayın Tarihi: 29-Eyl-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kocabıçak, M. (2004). Bursa Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği'ne üye işletmelerin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Bursa Holstein Damızlık Süt Sığın Yetiştiricileri Birliğine üye işletmelerin mekanizasyon düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Üye işletmeler ve işletmelerdeki hayvan sayılan Birlik'ten alınmış ve işletmeler tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle hayvan sayılarına göre 4 tabakaya aynlmıştır. Daha sonra her tabakadan seçilen işletmelere anket uygulanmıştır. Yapılan bu anketler sonucunda; hayvan sayısı az olan 1. tabakadaki işletmelerde günlük işler için hayvan başına harcanan ortalama sürenin hayvan sayısı fazla olan 4. tabakadaki işletmelere göre 5 kat daha uzun olduğu ve bu farkın hayvan sayısı fazla olan işletmelerde ahır içi mekanizasyommun daha fazla kullanılmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Birliğe üye işletmelerden daha fazla hayvana sahip olan büyük işletmelerde mekanizasyon kullanımının yeterli düzeyde olduğu, ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerde mekanizasyon düzeyinin istenen seviyede olmadığı görülmüştür.
In this study, determination of mechanisation level of farms which are members of Holstein dairy cattle breeders' association of Bursa, has been aimed. First, member farms and numbers of the cattle in these farms have been taken from Association and farms have been classified to 4 classes according to the number of the cattle with stratified random sampling method. After that a questionnaire has been carried out to chosen farmers from each class. At the result of questionnaire; spending average time for per cattle to make daily works in class 1, the farms which has less cattle, is long 5 times more according to farms in class 4, which have more cattle, has been determinated. The difference has been arised from using of more mechanisation inside of the barns in the farms which have more cattle. It has seen that; in the big farms which have more cattle from Association members, using of mechanisation is enough level, but in the small and medium farms, using of mechanisation is not wanted level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8287
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
154123.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.05 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons