Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8281
Title: İnegöl çevresinde yetişen stanley çeşidi siyah eriklerin konserveye işlenmesi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on canning of black plums grown in İnegöl, stanley variety
Authors: Çopur, Ö. Utku
Dönmez, Gülçin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa-İnegöl
Erik
Konserve
Sert çekirdekli meyveler
Plum
Canned
Stone fruits
Issue Date: 27-Oct-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, G. (1994). İnegöl çevresinde yetişen stanley çeşidi siyah eriklerin konserveye işlenmesi üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Stanley çeşidi erik kullanılmıştır. Böylece üretim miktarı fazla olan bu erik çeşidinin konserveye işlenerek değerlendirilmesi ve kalitenin artırılması amaçlanmıştır. Erikler bütün ve yarım olarak konserveye işlenmiştir. Konservelerde dolgu sıvısı olarak son briks % 18-20 olacak şekilde şurup kullanılmıştır. Şuruba katkı maddesi olarak askorbik asit, sitrik asit, CaCla ve bunların kombinasyonu ilave edilmiştir. Konserveler 720 ml'lik cam kavanozlarda ambalajlandıktan sonra bir dik otoklavda otoklavın kapağı kapatılmadan kaynar su içinde 25 dakika pastörize edilmiştir. örnekler 3 ay süre ile depolanmıştır. Bu sürenin sonunda fiziksel, kimyasal ve duyusal analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ; 1. Stanley çeşidi eriklerin meyve etlerinin açık renkte olmasına rağmen lezzetli tatları ve kalite kriterleri açısından konserve yapımına uygun oldukları, 2. Duyusal değerlendirme sonucunda bütün olarak üretilen erik konservelerinin daha çok beğenildikleri, 3. Dolgu sıvısına ilave edilen sitrik asit ve askorbik asidin konservelerin orjinal meyve eti renklerini önemli ölçüde koruduğu, CaCla'ün meyve dokularını sertleştirerek dağılmayı önlediği bulunmuştur.
In this study, plums "cv. Stanley", grown in inegöl, Bursa, were used. The aim was to increase the quality and to evalu ate the valve as canning of this variety cultivated in large quant it ies. The plums were canned as whole and halved fruits. The filling liquid had 18-20 % final brix. The additives used for filling liquid were ascorbic acid, sitric acid, CaCl and their combinations. Pasteurization process was carried out in a vertical autoclave while it was open and boiling water for a period 25 minutes after being filled in to 720 glass jars. The canned plums were stored for 3 months. Ot the end of this period physical, chemical and organoleptic analyses were carried out. The results were given a fallowings. 1 - The Stanley variety, was found to be convenient far- canning as having a nice taste and appropriate quality crite- rias, even though ligth pulp colour. 2 - The organoloptic analyses showed that the plums can ned as whole were the ones must approved. 3 - The canned plums of which ascorbic acid and citric acid were added to the filling liquid, kept the original pulp colour and CaCl has the effect of keeping the fruit in whole as it hardens the texture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8281
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033813.pdf
  Until 2099-12-31
6.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons