Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGenç, Mehmet-
dc.contributor.authorReçber, Kamuran-
dc.date.accessioned2020-02-07T06:54:15Z-
dc.date.available2020-02-07T06:54:15Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.citationReçber, K. (1991). Türk siyasi değerleri açısından Türkiye-Avrupa Toplulukları ilişkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8277-
dc.description.abstractTürk siyasi değerlerinin Türkiye-AT ilişkilerime olan etkilerini, Avrupa Toplulukları'nın amaçlarıyla uyum ya da uyumsuzluklarını belirleyebilmek için seçilen "Türk Siyasi değerleri Açısından Türkiye-AT İlişkileri" konusu, si yasal değerlerin evrimi dolayısıyla Batı değerleriyle uyumu sorunu, çalışmamızda doğal olarak Cumhuriyet döneminin yanısıra aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin de incelenmesini gerekli kılmıştır. Dört ana başlık etrafında toplanan konunun, birinci bölümünde, Türk Dış Politikasında süreklilik arşeden ve.uzantılarını Qsmanlı İmparatorluğu' na kadar indirgeyebileceğimiz siyasal lazerler belirlenmiş ve incelenmiştir. İkinci bölümde bir taraftan Avrupa entegrasyonunda otlan olan benzer lâk öğesinin unsurları belirlenmeye çalışılmış öbür taraftan ise Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve.hukuki yapısının özellikleri tasbit edilerek, AT ile olan benzeşmeler veya Türkiye itibarıyla benzeştirme yönelişleri saptanmaya çalışılmıştır, Üçüncü bölümde Türkiye'nin Avrupa entegrasyonuna Avrupa Toplulukları aracılığıyla katılma çabaları ve altmışlı yıllardan itibaren Türk siyasal iktidarlarının dolayısıyla Örnek bazda ela alman bazı siyasal partilerin Türkiye-AT ilişkilerine bakış açısı değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.format.extentII, 151 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAvrupa Topluluğutr_TR
dc.subjectEuropean Communityen_US
dc.subjectBütünleşmetr_TR
dc.subjectIntegrationen_US
dc.subjectTürk dış politikasıtr_TR
dc.subjectTurkish foreign policyen_US
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürk siyasi değerleri açısından Türkiye-Avrupa Toplulukları ilişkileritr_TR
dc.title.alternativeTurkey in terms of value-Turkish political relations with the European Communitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014703.pdf
  Until 2099-12-31
7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons