Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8276
Title: QFD ve aksiyomatik tasarım yardımıyla tasarım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve bir uygulaması
Other Titles: Evaluation of design alternatives using QFD and axiomatic design and an application
Authors: Orbak, A. Yurdun
Korkmaz, Şaziye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kalite fonksiyonu yayılımı
Aksiyomatik tasarım
Kalite evi
Tasarımda altı sigma
Quality function deployment
Axiomatic design
The house of quality
Design for six sigma (DFSS)
Issue Date: 26-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, Ş. (2013). QFD ve aksiyomatik tasarım yardımıyla tasarım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve bir uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gelişen dünya pazarında her geçen gün firmalar arasındaki rekabet artmaktadır. Rakipleri arasında öne çıkmak isteyen firmalar yeni arayışlar içerisine girmiş ve ARGE faaliyetlerini güçlendirmeye başlamışlardır. Günümüzde tasarımcıların çalışmalarına en çok etki eden faktör müşteri memnuniyetidir. Müşteri isteklerini karşılayan bir firma her zaman rakiplerinden bir adım öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, şehirlerarası otobüslerde kullanılacak ve müşteri isteklerini en üst düzeyde karşılayacak olan bir koltuk tasarımı gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle "müşterinin sesi"ni dikkate almak üzere kalite fonksiyonu yayılımı (KFY) çalışması yapılmış ve koltuktan beklenen özellikler belirlenmiştir. Ardından aksiyomatik tasarım (AT) uygulanarak üç koltuk arasından müşteri isteklerini en üst düzeyde sağlayan koltuk bulunmuştur.
The competition between companies is increasing day by day at the developing world market. Companies that want to stand out among its competitors embark on new quests and have begun to strengthen its R&D activities. Nowadays, a factor that has the most impact on the work of designers is customer satisfaction. A company that meets customer requests is always one step ahead of its competitors. The purpose of this study is to realize a design for a seat which be used for coach and meet the highest level of customer requests. First, the quality function deployment (QFD) was applied to take account of "voice of the customer" and expected features of the seat were determined. After that, the axiomatic design (AD) is applied and the seat that is providing the highest level of customer requests between three seats was obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8276
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360445.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons