Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8275
Title: Açık kırıklarda internal tesbit ve sonuçları
Other Titles: Internal fixation and results in open fractures
Authors: Durak, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kırıklar-açık
Fractures-open
Kırıklar-kemik
Fractures-bone
İnternal fiksatörler
Internal fixators
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durak, K. (1991). Açık kırıklarda internal tesbit ve sonuçları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Açık kırıklarda primer internal teşditin kırık iyileşmesi, yara enfeksiyonu, ekstremite fonksiyonları üzerindeki sonuçlarını göstermek amacıyla 35 açık kırık olgusu çalışma kapsamına alındı. Olguların tümünde acil girişimlerden sonra antibiyotikler haşlanarak ameliyathane koşullarında yara debride edilip yıkandı ve kırıklar, AG/ASIF kuralları doğrultusunda internal yöntemlerle tesbit edildi. Otuzüç olguda primer, 2 olguda sekonder yara kapatılması yapıldı .Ameliyat sonu 2. Günde rehabilitasyona başlandı. Çalışma sonunda klinik olarak % 85.5 oranında başarılı sonuç alındı. Açık kırıklarda: antibiyotiklerin, yara enfeksiyonunu önlemede etkili olduğu, antibiyotiklerin yıkama sıvılarının enfeksiyon oranını azalttığı, primer yara kapatılmasının dış ortamla bulaşıyı azaltıp enfeksiyon oranını düşürdüğü, primer internal tesbitin kırık kaynama sorunlarını azalttığı, Stafilokokküs aureus koagülaz (+)’in en yaygın enfeksiyon etkeni olduğu. Tip III C kırıklarında yumuşak doku ve kemik kaybının kaynama sorunlarına neden olarak başarı oranını düşürdüğü saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8275
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013492.pdf
  Until 2099-12-31
2.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons