Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8270
Title: Çeşitli protein ek yemlerinin farklı kombinasyonlarının entansif besiye alınmış kuzuların besi performansı ve besi maliyetine etkileri
Other Titles: The effects of different combinations of various protein supplements on fattening performance and fattening cost of lambs who were intensively fed
Authors: Karabulut, Ali
Barutçuoğlu, Ercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Besi performansı
Hayvan yemleri
Hayvancılık
Kuzular
Sığır besiciliği
Fattening performance
Animal feeds
Animal husbandry
Lambs
Cattle fattening
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Barutçuoğlu, E. (1989). Çeşitli protein ek yemlerinin farklı kombinasyonlarının entansif besiye alınmış kuzuların besi performansı ve besi maliyetine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, işletmesinde kendi ürettiği tahılları değerlendirmek isteyen üreticilere, hayvanların gereksinimlerini dengeli bir şekilde karşılayacak en uygun enerji+protein kaynağı yem kombinasyonun belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada hayvan materyali olarak 60 adet sütten kesilmiş 10- 12 haftalık yaştaki Merinos kuzusu kullanılmıştır. Her biri 12 adet kuzu içeren 5 gruptan, 1.gruba Yem Sanaii T.A.Ş.'ce üretilen kuzu-buzağı besi yemi, 2.gruba %80.3 buğday, %10.1 ayçiçeği küspesi, %7.6 soya fasülyesi ve %2 vitamin+mineral karması içeren rasyon, 3.gruba %78 buğday, %20 ayçiçeği küspesi ve %2 vitamin+mineral karması içeren rasyon, 4.gruba denemenin ilk yarısında %83 buğday, %15 soya fasülyesi küspesi ve %2 vitamin+mineral karması 2.yarısında %78 buğday, %20 ayçiçeği küspesi ve %2 vitamin+mineral karması ve 5.gruba ise %83 buğday, %15 soya fasülyesi küspesi ve %2 vitamin+mineral karmasından oluşan yoğun yem karmaları ad libitum düzeyde verilmiştir. Grupların günlük ortalama canlı ağırlık artışları sırasıyla 282.31, 283.74, 280.62, 292.18 ve 308.34 g olarak saptanmış ve günlük ortalama canlı ağırlık artışları arasındaki farklılık istatistik önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Gruplarda 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yoğun yem miktarları sırasıyla 5.06, 4.99, 4.78, 4.85 ve 4.62 kg olarak hesaplanmıştır. 1 kg canlı ağırlık artışının yemden ileri gelen maliyetleri ise sırasıyla 1012, 723, 702, 716 ve 685 TL olarak saptanmıştır. Buğday+soya fasülyesi küspesi+vitamin-mineral promiks ağırlıklı rasyonların sütten kesilmiş kuzuların entansif besisinde en uygun yoğun yem karmasını oluşturduğu, soya fasülyesi küspesi bulunmadığı durumlarda ise buğday+ayçiçeği küspesi+vitamin-mineral promiks ağırlıklı rasyonlarda da karlı bir besicilik yapılabileceği, araştırma bulgularına dayanılarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.
This research was conducted to determine the most suitable energy-protein food combination for fattening lambs. Animal mate­rial of the trial was 60 heads, 10-12 weeks old male Merino lambs. The lambs were alloted to 5 groups and, the groups consumed concentrate food mixture produced at food mill, wheat 80.3 %+sunflower meal 10.1 %+ soybean meal 7.6 %+vit-mineral premix 2 %, wheat 78 %+ sunflower meal 20 %vit-mineral 2., wheat 83 % +soybean meal 15 %+vit- mineral premix 2 % ( at the first month of fattening ) and wheat 78%+ sunflower meal 20 %+vit-mineral premix 2 % ( at the second period of fattening), wheat 83%+soybean meal 15 %+vit-mineral premix 2 % respectively. Groups were fed ad- libitum. Average daily liveweight gain of the groups were 282.31, 283.74, 280.62, 292.18 and 308.34 g respectively. Average daily liveweight gain differences of the groups were statistically insigni­ficant. Food consumption per kg of liveweight t gain and liveweight gain cost of the groups were estimated as 5.06, 4.99, 4.78, 4.85, 4.62 kg and 1012,723, 702, 716, 685 TL respectively. According to the result of the investigation, it is possible to say that, the most suitable ration for fattening lambs is composed of wheat+soybean meal+vit-mineral premix. If it is not possible to ensure soybean meal the ration including wheat+sunflower meal+vit-mineral premix might be used lamb fattening ration also.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8270
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007156.pdf
  Until 2099-12-31
3.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons