Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8265
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuz, Yunus Vehbi-
dc.contributor.authorÖzkan, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-02-07T06:36:49Z-
dc.date.available2020-02-07T06:36:49Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationÖzkan, M. (2006). Hanefi mezhebine göre uygulama açısından ibadet konularındaki içtihatlar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8265-
dc.description.abstractİslâm hukukunun temel konularından biri de ibadetlerdir. Kişi ile Allah arasındaki ilişkileri düzenleyen ibadetler, tarihi süreçte genellikle içtihat alanı dışında tutulmuştur. İbadetlerin taabbüdî olmaları, onların içtihat alanı dışında tutulmalarını sağlayan en önemli unsur olarak görülmüştür. İnsan hayatında önemli yer işgal eden ibadetlerin asıllarında (özünde) içtihadın olmayacağı açıktır. Fakat zamanın ve şartların değişmesiyle uygulama noktasında birtakım içtihatların olduğu ve olabileceği muhakkaktır. Çünkü zaman ve şartların değişmesiyle ibadetlerin ifası sırasında bir takım düzenlemelerin yapılması, organizasyonun sağlanması, insanları, karşılaşabilecekleri sıkıntı ve zorluklardan kurtarmak bakımından gereklidir. Sonuç olarak, Hanefî mezhebinde ibadetlerin asıllarında (özünde) olmasa da, uygulamada kolaylık sağlamak ve insanları sıkıntıdan kurtarmak amacıyla birçok içtihadın yapıldığını tespit ettik.tr_TR
dc.description.abstractPrayers are one of the basic subjects of Islamic jurisprudence. Prayers, which organize relationship between God and man, were kept out of interpretation during historical process. the basic reason fort this is that Prayer are related to worship. It is certain that some interpretations would take place with the advent of time and conditions. Because, with the advent of time and conditions, some arrangements and organizations, while practising prayers, would help man solving problems and difficulties. We used the term “interpretation” in the sense of “to solve man’s problems”. We started, in this dissertation, with the explanation of prayers, interpretation and Hanafid Jurisprudence. İn the seconde chapter, examples from el-Asl, el-Mebsut, Fethu’l-Kadîr, Bedâiu’s-Sanâi’ and Reddu’l-Muhtar were stadied and we also tried to find out the nature of the conditons which produced thise interpretations (ictihads). In conclusion, we found that many interpretations had been done, despite being opposed to the nature of prayers, just to facilitate and to solve man’s problems.en_US
dc.format.extentXII, 281 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİbadettr_TR
dc.subjectFıkıh usulütr_TR
dc.subjectHanefi mezhebitr_TR
dc.subjectİçtihattr_TR
dc.subjectEl-mebsuttr_TR
dc.subjectİslam hukukutr_TR
dc.subjectFıkıhtr_TR
dc.subjectPrayersen_US
dc.subjectInterpretationen_US
dc.subjectHanafid jurisprudenceen_US
dc.subjectIslamicen_US
dc.subjectJurisprudenceen_US
dc.subjectMethodology of islamic Jurisprudenceen_US
dc.titleHanefi mezhebine göre uygulama açısından ibadet konularındaki içtihatlartr_TR
dc.title.alternativeInterpretation in Hanafid jurisprudence ecole/according to practiseen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187503.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons