Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8264
Title: HLA doku uygunluk kompleksi, genetik lokalizasyonları ve fonksiyonları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Yakut, Tahsin
Keywords: HLA
Doku uyumu
Major histocompatibility complex
Tissue compatibility
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yakut, T. (2004). "HLA doku uygunluk kompleksi, genetik lokalizasyonları ve fonksiyonları". Güncel Pediatri, 2(1), 53-57.
Abstract: Çocukluk çağında görülen birçok otoimmun, allerjik, infeksiyon ya da çeşitli malign hastalıklarda, hastalığın seyri açısından bireyler arasında belirgin farklılıkların olduğu bilinmektedir. Bu farklılıkların hastalığı oluşturan etkenlerle ilgili olduğu gibi, bireylerin HLA doku uygunluk antijenlerinin yarattığı cevabın farklılığını oluşturan genetik çeşitlilikle de ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. HLA sistemi insanlarda altıncı kromozomun kısa kolu üzerindeki bir lokus de yerleşmiş olan “Major Histocompatibility Complex (MHC)” moleküllerini oluşturan genleri içermektedir. MHC Class I (A, B, C lokusleri) molekülleri vücuttaki tüm çekirdekli hücrelerde bulunur, Class II (DP, DQ, DR lokusleri) molekülleri ise makrofajlar ve B-lenfositler gibi bazı özel hücre gruplarında bulunurlar, Class III molekülleri olarak adlandırılan diğer bir grup ise C2,C4 kompleman proteinleri, p-450 sitokrom 21-hidroksilaz, faktor B , non-MHC genlerini içeren ayrı bir kategori içinde değerlendirilirler (1,2). HLA genlerinin hastalıklar üzerindeki etkisinin T- lenfositlerin antijen tanımadaki fonksiyonları ile ilgili olduğu öngörülmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912959
http://hdl.handle.net/11452/8264
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_7.PDF92.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons