Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8263
Title: Bulgaristan müslümanlarının dini ve sosyal hayatı (Blagoevgrad ili örneği)
Other Titles: Religious and social life of the Bulgarian muslims (the case of Blagoevgrad district)
Authors: Bilgin, Vejdi
Lutov, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Bulgaristan
Sosyal yapı
Blagoevgrad
İslamiyet
Pomaklar
Dini yapı
Bulgaria
Religious structure
Islam
Pomaks
Social structure
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Lutov, A. (2006). Bulgaristan müslümanlarının dini ve sosyal hayatı (Blagoevgrad ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bulgaristan’ın genelinde Müslümanlar azınlıkta olduğu gibi Blagoevgrad ilinde de azınlıktadır. Müslümanlar çoğunlukla kendi kimliklerini, inançlarını, örf ve adetlerini korumayı başarmıştır ve hepsini bütün ayrıntılarıyla olmasa bile uygulamaya çalışmaktadırlar. Blagoevgrad ilinde yaşayan Müslümanların çoğu Pomaktır ve Pomakça denilen lehçede konuşmaktadırlar. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Son yıllarda inşaat sektöründe ve sanayide çalışma imkânları da ortaya çıkmıştır. Blagoevgrad Müslümanları arasında aile kurumuna çok önem verilmektedir. Aile ilişkileri çok güçlüdür. Köylerde geniş, şehirlerde çekirdek aile görülmektedir. Blagoevgrad ilindeki Müslümanların dini hayatı daha çok gelenekten tevarüs eden davranışlarla devam ettirilir. Müslümanlarda temel dini ritüellere katılma oranı düşüktür. Günlük hayatlarında halk inançlarının yeri vardır. Blagoevgrad Müslümanlarının kimlik problemi bir taraftan etnik diğer tarafından da dini kaynaklıdır. Blagoevgrad ilindeki Müslümanlar bir taraftan komünizm sonrası meydana gelen serbestlikle dinlerini öğrenme ve yaşama gayreti içindeyken diğer taraftan da ani değişimin meydana getirdiği değer bunalımının etkileriyle baş etmek zorundadırlar. Bunların yanında uzun yıllar boyunca yaşamış oldukları baskılar nedeniyle hala içlerinde Bulgar nüfusa ve devletine karşı bir güvensizlik vardır.
As all over Bulgaria the muslims in Blagoevgrad district are minority. The most of them have succeeded in keeping their identities, believes and traditions and even if not with all details they try to practise their religion. The most of the muslims living in the region are from pomak origin and they speak the Pomak dialect of the Bulgarian language. Agriculture and animal husbandry are their main source of livelihood. Recently there have also been working opportunities in the sector of building trade and industry. A great deal of importance is given to the family institution among the Muslims living in Blagoevgrad. Their family relationships are very strong. Nuclear families in villages and extended ones in cities are prevalent. The religious life of the Muslims in Blagoevgrad district is maintained mainly by deeds of the inheritance coming from tradition. The proportion of attending the fundamental religious rituals by Muslim is low. Their daily life is predicated on superstitious beliefs. The source of the reason of identity crisis among Blagoevgrad Muslims is both ethnical and religious. The Muslims of Blagoevgrad district are to strive in order to learn and live according to their religion in the freedom that settled after communism and also they have to cope with the effects upon the sudden change caused by the value depression. In addition to these, they still have distrust of Bulgarian public and state stemming from the restraint that they have been exposed for years.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8263
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187500.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons