Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8260
Title: Brusellozis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı.
Çelebi, Solmaz
Hacımustafaoğlu, Mustafa
Keywords: Brusellozis
Etiyoloji
Epidemiyoloji
Brucellosis
Epidemiology
Etiology
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelebi, S. ve Hacımustafaoğlu, M. (2004). "Brusellozis". Güncel Pediatri, 2(1), 39-43.
Abstract: Brusellozis enfekte hayvanlardan insanlara doğ- rudan temas, süt ve süt ürünlerinin taze olarak tüketilmesi ve/veya enfekte damlacıkların inhalasyonu ile bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır (1). Gelişmiş ülkelerde tamamen ortadan kaldırılmakla birlikte, hayvancılığın yoğun, çiğ süt ve süt ürünlerinin, tüketiminin yaygın olduğu ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir (2, 3). Hastalık ilk kez Hipokrat zamanında “humma” olarak tanımlanmıştır, 1886’da Bruce ilk kez etkeni izole etmiş, mikrokok olarak ifade etmiş ve bu etkenin yaptığı enfeksiyonu “Malta humması” olarak adlandırmıştır, 1895’de Bang düşük yapan sığırlardan “Bacillus abortus’u izole etmiş, 1920’de ise Alice Evara brusella terimini kullanmıştır. Hastalık için Malta ateşi, peynir hastalığı ya da ondülan ateş gibi isimler verilmiştir (4).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912928
http://hdl.handle.net/11452/8260
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_5.PDF68.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons