Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8258
Title: Arazi toplulaştırmasının kırsal görünüm planlaması ve geliştrilmesindeki yeri ve Bursa-Osmangazi-Doğancı Köyü örneği
Other Titles: The place of land consolidation on rural view planning and improving and the model of Bursa-Osmangazi-Doğancı Village
Authors: Arıcı, İsmet
Göçmen, Betül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Arazi toplulaştırması
Sulama projeleri
Kırsal görünümün planlaması
Kırsal alanın geliştirilmesi
Biyotop ağı
Land consolidation
Irrigation projects
Protection of the rural view
Improvement of the rural area
Biotope network
Issue Date: 31-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göçmen, B. (2004). Arazi toplulaştırmasının kırsal görünüm planlaması ve geliştrilmesindeki yeri ve Bursa-Osmangazi-Doğancı Köyü örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde çevresel değerlerin ön plana çıktığı ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edildiği bir gerçektir. Özellikle hazırlanan kentsel ve kırsal projelerin, çevreye olan zararlarının minimum olmasına çalışılmaktadır. Kırsal alana yönelik hazırlanan projeler çok çeşitli olup ekonomik, ekolojik ve sosyolojik açıdan en etkili olanları toplulaştırma ve sulama projeleridir. Bu projelerin ana amacı, tarımsal üretimi artırmak olsa da son yıllarda değişen değerler ve çevre boyutunun ön plana çıkmasıyla bu projeler, kırsal alanın korunması ve geliştirilmesinde bir fir sat olarak kabul edilmektedir. Söz konusu bu projelerin, kısa ve uzun vadede ortaya çıkan ve telafisi mümkün olmayan çevresel zararlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Dolayısıyla arazi mülkiyetine müdahale de bulunarak kırsal alanın, yemden düzenlenmesine fırsat veren arazi toplulaştırma projeleri ile kırsal görünümün ve doğal yapının korunması ve geliştirilmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca toplulaştırma projeleri, sulama, drenaj ve gölet inşası gibi bir çok projenin de alt yapısını oluşturarak ve daha sağlıklı bir kırsal çevre yaratılmasına imkan tanımaktadır. Bu araştırmada, doğal dengenin ve kırsal görünümün korunması ve geliştirilmesi amacı gözetilerek Bursa-Osmangazi-Doğancı Köyü'ne ilişkin alternatif bir arazi toplulaştırma ve sulama projesi hazırlanmıştır. Toplulaştırma projesiyle birlikte sulama projesinin hazırlanması ise, planlama aşamasında daha kolay karar verebilmeyi sağlamıştır. Bu projelerin sonuçlan, aynı alanda çalışmalarım yürüten Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü' nce uygulanan arazi toplulaştırma ve sulama projeleri sonuçlan ile karşılaştırılmıştır. Proje sonuçlarına göre yapılan bu karşılaştırma sonucunda, kırsal görünümü ve doğal dengeyi bozmadan da tanmsal projeleri hayata geçirebilmek mümkün olabilmektedir. Çalışmama, daha çevreci tarımsal projeler ve özellikle de çevre tahribine neden olmayan, doğal elemanların ve kırsal görünümün korunması ve geliştirilmesinde bir araç olmayıp amaç haline gelen toplulaştırma projelerinin yaratılmasına örnek olması beklenmektedir.
Recently, it is fact that environmental considerations are forthcoming and sustainable development is highly encouraged. There is great effort to minimize adverse environmental impacts of urban and rural projects. Rural development projects are various. Out of them, land consolidation and irrigation projects are both most efficient in terms of economic, ecological and sociological aspects. However the main purpose of these projects is to increase the agricultural production, they are, recently accepted as great opportunity to protect and develop rural environment with changing values and environmental ethic. To prevent the environmental damages, which is hard to compensate and appears in the short and long run, some necessary measures must be taken. Land consolidation projects, which contributes the reorganization of rural environment through interfering the ownership are the best way to protect and develop rural environment and natural structure. Additionally, land consolidation projects give opportunity to create healthier rural environment through the infrastructure establishment of many projects such as irrigation, drainage and small earth dam construction. In this study, alternative land consolidation and irrigation projects have been prepared in Bursa-Osmangazi-Doğancı Village to protect and develop natural balance and rural view. The simultaneous design of irrigation project with land consolidation project made decision-making process easier at the planning phase. The study results have been compared to those of land consolidation and irrigation projects, which were designed by 17. District Directorate of GDRS (General Directorate Rural Service). According to the results of comparison projects can be put into practice without any intervention to natural balance and rural view. It is highly anticipated that the study would become a model to create land consolidation projects, which become an objective rather than tool in protecting and developing natural components and rural view and environmental friendly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8258
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154093.pdf
  Until 2099-12-31
11.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons