Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8251
Title: Tedarik zinciri yönetiminde envanter modellerinin önemi üzerine bir uygulama
Other Titles: An application on the importance of inventory models of supply chain management
Authors: Öztürk, Ahmet
Bal, Sevinç
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Araştırması Bilim Dalı.
Keywords: Tedarik zinciri yönetimi (TZY)
Lojistik
Envanter yönetimi
Envanter kontrolü
Stok maliyetleri
Supply chain management (SCM)
Logistics
Inventory management
Inventory control
Inventory costs
Issue Date: 27-Dec-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bal, S. (2012). Tedarik zinciri yönetiminde envanter modellerinin önemi üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), rekabet ortamında her geçen gün daha da önem kazanan bir konudur. İşletmeler bu rekabet ortamında başarılı olmak, faaliyetlerini etkin bir biçimde yönetmek zorundadırlar. Bu, ancak minimum maliyet ve daha az belirsizlik ortamında mümkündür. Başarılı bir şekilde yönetilen tedarik zinciri ile maliyetlerin ve belirsizliklerin azaltılması mümkündür. Tedarik Zinciri Yönetimi, müşteriye talep ettiği ürünü en düşük maliyetle ulaştırmayı sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının etkin yönetimidir. Tedarik zincirinin etkin bir şekilde yönetilmesinde envanter yönetimi oldukça büyük bir önem teşkil etmektedir.Bu çalışmada, Tedarik Zinciri Yönetiminin önemli bir parçası olan envanter yönetimi ile optimal stok ve sipariş miktarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tedarik zinciri yönetimi ve yönetim süreçleri ile ilgili tanımlar açıklanmaktadır. İkinci bölümde envanter yönetimi, stokastik ve deterministik envanter modelleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise, ABC analizi, stokastik envanter modeli ve stok maliyetleri uygulaması yapılmıştır. Uygulamada Pikosan Saç Plastik Kalip Parça İmalat San.Tic.Ltd.Şti' inden elde edilen veriler kullanılmıştır.
Supply Chain Management has gained more and more importance in the competitive environment. In this competition, companies must be succesfull and manage their activities effectively. This is only possible by minimizing the costs and less uncertainty with succesfully Supply Chain Management. It is feasible to reduce costs and uncertainities with only succesfully Supply Chain Management. Supply Chain Management, which delivers the product to the customer at the lowest cost, is an effective management of the flow of materials, information and money. Inventory management represents a key role managing the Supply Chain efficiently.Aim of this study is to determine the order quantity and optimal stock in Inventory Management, which is an important part of the Supply Chain Management. This study includes three sections. In the first section, definitions of Supply Chain Management and processes are explained. In the second section, there is put forth definitions of Inventory Management, stochastic and deterministic inventory models. In the last section, the analysis of ABC that is used to categorize the stocks. Stochastic inventory model and inventory costs in Pikosan factory are determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8251
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328670.pdf4.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons