Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8248
Title: Bursa'da çevre vergi gelirlerinin gelişimi (Nilüfer Belediyesi 2000-2010)
Other Titles: Development of environmental taxes in Bursa (Nilüfer Municipality 2000-2010)
Authors: Tatlıoğlu, İsmail
Yavuz, Selçuk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Çevre
Çevre politikaları
Çevre vergileri
Çevre temizlik vergisi
Çevre temizlik vergisi gelirleri
Environment
Environment policies
Environmental taxes
Environmental taxes revenues
Issue Date: 25-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, S. (2011). Bursa'da çevre vergi gelirlerinin gelişimi (Nilüfer Belediyesi 2000-2010). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çevre son yıllarda önemini artıran ve dikkat edilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Uzun yıllardan beri çevre sorunlarına duyarsız kalınmış ve gereken önem verilmemiştir. Son yıllarda artan sanayileşme ve insanın çevreye olumsuz müdahalesi sonucu ciddi çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Oluşan çevre sorunları ülkeler için yerellikten çıkıp, bütün dünyayı ilgilendiren küresel bir sorun haline gelmiştir. Çevre politikalarını uygulamak, çevre yönetimini geliştirmek, çevreyi korumak ve çevre kirliliğine yönelik tedbirler almak ülkelerin çevre konusunda temel görevleridir. Bu görevleri yerine getirmek için ülkeler çeşitli ekonomik ve mali araçlara başvurmaktadır. Vergiler, bu araçlar içinde en etkini olarak görülmektedir. Ülkemizde de bu vergiye örnek olarak Çevre Temizlik Vergisi vardır. 1994’ten beri yürürlükte olan verginin çevreye etkisi tartışılmaktadır. Verginin amacı çevreyi korumak mıdır yoksa sadece gelir elde etmek midir? Ülkemiz çevre konusunda sınıfta kalmıştır. Çevreye gereken müdahaleyi yapmak için çevre vergilerinin yeniden revize edilmesi bir gereklilik halini almıştır.
Environment has become a subject of increasing importance and a subject which needs attention recently. For a long time, environmental problems have been ignored and neglected. Some serious environmental problems have appeared due to recent increasing industrialization and people's intervention to the environmet. These problems have become not only local problems but also global problems concerning the whole world. Applying environment policies, improving environment management, protecting the environment and taking precautions against environment pollutions are countries fundamental duties. To carry out these duties, countries need various economical and financial means. Tax is seen as one of the most effective of these means. In our country, as an example of this tax, we have sanitation tax. The impact of the tax that has existed since 1994 on the environment is discussed. Is the purpose of the tax to protect the environment or is it just to generate income? Our country has failed about environment. It is a must to revise the environment tax to do the right thing about environment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8248
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294845.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons