Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8238
Başlık: Değişik yaprak özelliklerine sahip yakın izogenik yem bezelyesi hatlarının önemli morfolojik ve tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar
Diğer Başlıklar: The Research on the important morphological and agronomic characters of near-izogenic lines of forage pea which have different leaf forms
Yazarlar: Açıkgöz, Esvet
Bilgili, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yem bezelyesi
Pisum sativum
Verim
Verim komponentleri
İzogenik hatlar
Forage pea
Yield and yield components
İzogenic lines
Yayın Tarihi: 6-Ağu-1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bilgili, U. (1997). Değişik yaprak özelliklerine sahip yakın izogenik yem bezelyesi hatlarının önemli morfolojik ve tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Değişik yaprak özelliklerine sahip yakın izogenik yem bezelyesi hatlarının Bursa ekolojik koşullarında önemli morfolojik ve tarımsal özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülen bu deneme, 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre planlanmış ve üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede, Melrose yem bezelyesi çeşidi ve bu çeşitten geliştirilen 065, 066, 067, 068, 069 ve 071 nolu izogenik hatlar kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ; tohum verimi, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, ham protein oranı, bitki boyu, kardeş sayısı, bitkide bakla sayısı, bitkide tohum sayısı, kulakçık ağırlığı, sülük ağırlığı, ana sap ağırlığı, kulakçık eni, kulakçık boyu ve bitki başına tohum verimi bakımından istatistiksel anlamda farklılıklar saptanmıştır. Ancak verim değerleri açısından normal yapraklı Melrose çeşidinin, değişik yaprak özelliklerine sahip izogenik hatlardan daha üstün olduğu belirlenmiştir.
This research was carried out to determine the important morphological and agronomic characters of near izogenic lines of forage pea which have different leaf forms at Uludağ University, Agricultural Faculty, Agricultural Research and Application Center, Bursa, Turkey in 1996. Field experiments were conducted in complete randomize block designe with three replications. Melrose forage pea cultivar and its six near-izogenic lines; 065, 066, 067, 068, 069, 071 were used in this research. In consequence of the research; statistically significant variations among lines were found in seed yield, forage yield, dry matter yield, biological yield, harvest index, crude protein content of seed, plant height, number of tiller per plant, number of pod per plant, number of seed per plant, stipule weight, tendril weight, main stem weight, situpule width and height, seed yield of per plant. However leafed Melrose cultivar was superior in respect of every measured trait than near izogenic lines with different leaf forms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8238
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067642.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.54 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons