Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8236
Title: Harici yakıt tanklarındaki sıvı davranışının araç dinamiğine etkisi
Other Titles: The effect of fluid motion in external fuel tanks on vehicle dynamics
Authors: Pala, Yaşar
Reis, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Harici yakıt tankı
Çalkantı
Katı-sıvı etkileşimi
Araç dinamiği
Sarkaç modeli
External fuel tank
Sloshing
Fluid-structure interaction
Vehicle dynamics
Pendulum model
Issue Date: 14-Oct-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Reis, M. (2004). Harici yakıt tanklarındaki sıvı davranışının araç dinamiğine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada harici yakıt tanklarındaki sıvı davranışının aracın firen dinamiği üzerine etkisi incelenmiştir. Çalkantı olarak adlandırılan akışkanın bulunduğu hacim içerisindeki serbest hareketi özellikle yüksek ivmelerin ve büyük kütlelerin söz konusu olduğu uygulamalarda araç üzerinde ciddi dinamik yükler oluşturmaktadır. Bu dinamik yükler aracın dinamik davranışını etkilemektedir. Aracın dinamik davranışındaki tepki ise akışkanın hareketini etkilemektedir. Bu çalışmada akışkan kargo taşıyan aracın fren performansı bu etkileşim dahilinde ve sabit sürtünme katsayılı yol kabulü altında farklı doluluk oranlan için MSC.Dytran programı yardımı ile yapılan simülasyonlarla ve analitik sarkaç yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Farklı doluluk oranlarında akışkan hareketinin araç dinamiğine etkisi karşılaştınlmıştır. Ayrıca sarkaç yönteminin kullanılabilirliği tartışılmıştır. Karşılaştırma sonucu %50 doluluk oranın altında akışkan davranışının araç dinamiğine etkisinin yüksek doluluk oranına göre daha fazla olduğu sarkaç yönteminin ise araç ivmesinin yerçekimi ivmesinin yaklaşık yansı değerindeki ivme değerleri ve %50 'nin altındaki doluluk oranlannda kullanışlı olduğu tespit edilmiştir.
In this study, it was investigated how the fluid motion in external fuel tanks effect the dynamics of breaking system. The unconstrained motion of fluid called sloshing causes high dynamic loads especially in highly accelerated motion of massive bodies. These dynamic loads effect the dynamic behavior of truck. Similarly, the reaction of truck affects the fluid motion. The interaction between fluid and truck affects the whole system dynamics. The breaking performance of truck carrying various plenitude ratio of fluid cargo was investigated using simulation techniques via MSC.Dytran and the swinging pendulum method. The kinetic coefficient of friction is assumed to be constant. The effect of fluid motion on the system dynamic was compared for various plenitude ratios, and the efficiency of pendulum method was compared. It was concluded that the effect of fluid motion on the truck performance in the case of %50 plentitude ratio is higher than that of. The pendulum method is useful under these conditions the plenitude of under %50 and acceleration about half of the gravity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8236
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154125.pdf
  Until 2099-12-31
7.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons