Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8231
Title: Rulmanlı yataklarda hertz basınçlarının performans üzerine etkisi
Other Titles: The Effect of the hertz pressures upon the performance og the rolling element bearings
Authors: Güllü, Emin
Kırımlı, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sabit bilyalı yatak
Silindirik makaralı yatak
Hertz deformasyon denklemi
Reynolds denklemi
Elastohidrodinamik
Ball bearings
Roller bearings
Hertz deformation equation
Reynolds equation
Elastohydrodynamic
Issue Date: 22-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırımlı, E. (2003). Rulmanlı yataklarda hertz basınçlarının performans üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde rulmanlarda, dişli çarklarda, sürtünme çarklarında ve kam mekanizmalarında önemli bir faktör olan Hertz Basıncı'nın, sabit bilyalı ve silindirik makaralı yataklar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Öncelikle Hertz Basıncı'nın, yağ filmi oluşmadan önce, yuvarlanma elemanlarında ve bileziklerde meydana getirdiği elastik deformasyonlar araştırılmıştır. Daha sonra yağ filmi oluşumu da dikkate alınarak Reynolds Denklemi ile Hertz Deformasyon Denklemi birlikte incelenmiş ve ömrü önemli ölçüde etkileyen ve çıkış bölgesi yakınında meydana gelen basınçtaki ani artış noktasının değeri ve konumu üzerindeki yükün, hızın ve malzemenin etkileri tartışılmıştır.
In this thesis the Hertz Pressure, which is one of the important factors for the rolling element bearings, gears, friction gears and cam mechanisms, was examined especially for the ball bearings and roller bearings. At the first stage the elastic deformations over the rolling elements and rings, which were caused by only Hertz Pressure before the formation of the oil film, were searched. Then the formation of the oil film took in notice and the Reynolds and the Hertz Equations examined together. By doing that the load, the speed and the material effects over the pressure spike, which is formed near to the outlet region of the contact and which has a great effect over the life of the rolling element bearings by its magnitude and its location, were researched.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8231
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139931.pdf
  Until 2099-12-31
5.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons