Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8228
Title: Sıçan in vivo beyin mikrodiyalizi sisteminde nitrik oksit (NO) ölçümünün geliştirilmesi
Other Titles: Method development to measure nitric oxide (NO) for the in vivo brain microdialysis system in rat
Authors: Ulus, İsmail H.
Aydın, Sami
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Nitrik oksit
In vivo mikrodiyaliz
Methemoglobin
Hemoglobin
Nitric oxide
In vivo Microdialysis
Issue Date: 13-Jul-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, S. (2001). Sıçan in vivo beyin mikrodiyalizi sisteminde nitrik oksit (NO) ölçümünün geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Nitrik oksit (NO), nörotransmisyon, hafiza, beyin hasarı, damar gevşemesi gibi çok önemli vücut görevlerinde rol oynar. Beyindeki NO'nun fonksiyonel ve patolojik rollerini çalışmak için NO'yu direk olarak ölçebilecek güvenilir bir yönteme ihtiyaç vardır. Oksihemoglobinin (oxyHb) NO'ya yüksek bir afinitesi olması ve etkileşimi ile kantitatif olarak metahemoglobine (metHb) dönüşmesi nedeniyle, oxyHb'in metHb'e dönüşüm spektrofotometresi, NO'nun derişimini ölçmek için güvenilir bir yöntem olabilir. Bu yöntem özellikle in vivo mikrodiyaliz için umut vericidir. Çalışmamızda, oxyHb'in metHb'e dönüşümü, daha önce yapılan spektrofotometrik çalışmalardan farklı bir veri analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Geliştirdiğimiz bu yöntemle anestezi altodaki sıçanlarda in vivo diyaliz yoluyla, kainik asit (KA) verilişi sonrası hippokampus'ta ve hemorajik şok sonrası, hipotalamusta NO salınımını gözlemledik. Yöntemimizin örnek başına yaklaşık 18nM (1 pmol ) ölçüm limiti vardır.
Nitric oxide (NO) is involved in number of important body functions such as neurotransmission, memory, brain injury and vessel relaxation. To study the functional and pathological roles of NO in brain, a reliable method to measure NO directly is nedeed. Since oxyhemoglobin (oxyHb ) has a high affinity for NO and upon binding is converted quantitatively to methemoglobin (metHb), spectrophotometry of oxyHb conversion to metHb can give a credible measurement of NO concentration. This method is especially promising for in vivo microdialysis. In our study, the conversion of oxyHb to metHb is evaluated by a data analysis method distinct from the spectrophotometric studies performed before. We observed the release of NO induced by kainic acid (KA) in hippocampus and also the release of NO after hemorrhagic shock in hipotalamus via in vivo microdiyalysis in anesthetized rats by the method we developed. Our method has a detection limit of about 18 nM (1 pmol) per sample.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8228
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102832.pdf
  Until 2099-12-31
1.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons