Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8221
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇopur, Ö. Utku-
dc.contributor.authorİncedayı, Abdullah-
dc.date.accessioned2020-02-07T05:25:22Z-
dc.date.available2020-02-07T05:25:22Z-
dc.date.issued2004-11-08-
dc.identifier.citationİncedayı, A. (2004). Yemek sanayiinde mönü planlama ve önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8221-
dc.description.abstractBeslenme, canlıların gereksinim duydukları enerjiyi sağlamak, dokuların yapım ve onarımında kullanılan maddeleri karşılamak amacıyla dışarıdan bazı maddelerin alınmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, kişiyi hastalıklardan koruyan, fiziksel ve sosyal huzuru sağlayan, vücudu büyüten, geliştiren, enerji veren, direnci ve başarıyı arttıran çok önemli bir etmendir. Endüstrinin hızla gelişmesi ve kadınların iş hayatına girmesine paralel olarak yaşamımızın büyük bir bölümü iş ortamında geçmekte, dolayısıyla öğün ihtiyacının önemli bir kısmı toplu beslenme sektörü tarafından karşılanmaktadır. Toplu beslenme sektöründe mönü planlamanın, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yapılabilmesine olanak sağlamasının yam sıra, müşteri memnuniyeti başta olmak üzere, işletmenin karlılığı, mevcut imkanların ve insan gücünün verimli kullanılması açısından önemi büyüktür. Bu çalışmada toplu beslenme sektörünün en önemli unsurlarından olan mönü planlaması farklı bakış açılarından incelenmiş; bunların dışında özellikle catering sektörünün ilk adımlarım oluşturan restoran ve benzeri kuruluşların işletme kurulum aşamasından itibaren mönü ile olan ilişkileri örneklerle açıklanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractNutrirition is consumption of the materails which are needed for the humanbeings to provide the energy, the materials used for the constitution and restore the tissues. Adequate and moderate nutrition protect the human from the illnesses, procure the phisical and social tranquility, bring up the human and increase the resistance. Paralelly with the industry and involving the women into the buissness the need for nutrititon necessity is provided by the catering sector. Not only menu planning helps for adequate and moderate nutririton but also is takes the importance for the satisfaction of the customer and the profit and the efficiency of the company. This study examines the different sides of menu planning for the catering sector and explains the relation with the restaurants and similar organisation giving examples.en_US
dc.format.extentVIII, 113 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYemek sanayileritr_TR
dc.subjectMönütr_TR
dc.subjectMönü planlamatr_TR
dc.subjectCateringen_US
dc.subjectMenuen_US
dc.subjectMenu planningen_US
dc.titleYemek sanayiinde mönü planlama ve önemitr_TR
dc.title.alternativeImportance of menu planning in cateringen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154126.pdf
  Until 2099-12-31
4.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons