Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8221
Başlık: Yemek sanayiinde mönü planlama ve önemi
Diğer Başlıklar: Importance of menu planning in catering
Yazarlar: Çopur, Ö. Utku
İncedayı, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yemek sanayileri
Mönü
Mönü planlama
Catering
Menu
Menu planning
Yayın Tarihi: 8-Kas-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İncedayı, A. (2004). Yemek sanayiinde mönü planlama ve önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Beslenme, canlıların gereksinim duydukları enerjiyi sağlamak, dokuların yapım ve onarımında kullanılan maddeleri karşılamak amacıyla dışarıdan bazı maddelerin alınmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, kişiyi hastalıklardan koruyan, fiziksel ve sosyal huzuru sağlayan, vücudu büyüten, geliştiren, enerji veren, direnci ve başarıyı arttıran çok önemli bir etmendir. Endüstrinin hızla gelişmesi ve kadınların iş hayatına girmesine paralel olarak yaşamımızın büyük bir bölümü iş ortamında geçmekte, dolayısıyla öğün ihtiyacının önemli bir kısmı toplu beslenme sektörü tarafından karşılanmaktadır. Toplu beslenme sektöründe mönü planlamanın, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yapılabilmesine olanak sağlamasının yam sıra, müşteri memnuniyeti başta olmak üzere, işletmenin karlılığı, mevcut imkanların ve insan gücünün verimli kullanılması açısından önemi büyüktür. Bu çalışmada toplu beslenme sektörünün en önemli unsurlarından olan mönü planlaması farklı bakış açılarından incelenmiş; bunların dışında özellikle catering sektörünün ilk adımlarım oluşturan restoran ve benzeri kuruluşların işletme kurulum aşamasından itibaren mönü ile olan ilişkileri örneklerle açıklanmıştır.
Nutrirition is consumption of the materails which are needed for the humanbeings to provide the energy, the materials used for the constitution and restore the tissues. Adequate and moderate nutrition protect the human from the illnesses, procure the phisical and social tranquility, bring up the human and increase the resistance. Paralelly with the industry and involving the women into the buissness the need for nutrititon necessity is provided by the catering sector. Not only menu planning helps for adequate and moderate nutririton but also is takes the importance for the satisfaction of the customer and the profit and the efficiency of the company. This study examines the different sides of menu planning for the catering sector and explains the relation with the restaurants and similar organisation giving examples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8221
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
154126.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.71 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons