Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8220
Title: Arpa içeren hindi besi rasyonlarına enzim katılmasının besi performansına ve kesim özelliklerine etkisi
Other Titles: The Effects of enzyme supplementation to the barley based turkey diet on feeding and slaughter characteristics
Authors: Ak, İbrahim
Toker, Nalan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Arpa
Besi performansı
Enzimler
Hindiler
Karkas özellikleri
Rasyonlar
Zootekni
Barley
Fattening performance
Enzymes
Turkeys
Carcass characteristics
Rations
Zootechnics
Issue Date: 7-Nov-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toker, N. (1997). Arpa içeren hindi besi rasyonlarına enzim katılmasının besi performansına ve kesim özelliklerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, ızgara üzerinde veya yerde beslenen Amerikan Bronz x Betina melezi erkek hindilerin arpa ağırlıklı hindi büyütme ve besi rasyonlarına 0, 200 ve 400 mg / kg enzim katmanın besi performansına ve bazı kesim ve karkas özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda rasyona enzim katmanın veya barındırma farklılığının besi süresince hindilerin canlı ağırlık artışı ile kesim ve karkas özelliklerini önemli düzeyde etkilemediği belirlenmiştir. Ancak rasyona 200 mg/kg enzim katmanın veya hindileri yerde barındırmanın yem tüketimini ve besi maliyetini düşürdüğü, yemden yararlanma düzeyini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.
The purpose of this study was to determine the effects of bailey based ration suplemented with 0. 200 and 400 mg / kg of enzyme on growing and fattenning performance as well as slaughter characteristics of male American Bronze x Betina cross - bread turkeys which were fed on grid and ground base. It has been determined that, enzyme supplemention to the rations or housing differences do not effect live - weight gain and slaughter characterictics. It has also been concluded that 200 mg / kg enzyme supplemention or on ground base housing decreased the feed consumption, positively effected, feed utilization ratios and decreased the feed cost.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8220
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067690.pdf
  Until 2099-12-31
3.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons