Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8208
Title: The use of mnemonic devices for minimizing cross-association in teaching vocabulary to primary school efl learners
Other Titles: İlkokul öğrencilerine İngilizce kelime öğretiminde karşılaşılan ters ilişkilendirme probleminin çözümünde anımsatıcı hafıza tekniklerinin kullanılması
Authors: Karatepe, Çiğdem
Sarıoğlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Keywords: Cross-association
Mnemonic devices
Vocabulary learning strategies
Vocabulary teaching
Anımsatıcı (belletici) hafıza teknikleri
Kelime öğrenme stratejileri
Kelime öğretimi
Ters (yanlış) ilişkilendirme
Issue Date: 2-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıoğlu, M. (2014). The use of mnemonic devices for minimizing cross-association in teaching vocabulary to primary school efl learners. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Although vocabulary instruction plays a key role in foreign language teaching, there seems no consensus on the issue of whether teaching words in semantic sets or in unrelated sets. An increasing number of studies suggest presenting vocabulary in semantically unrelated sets given that teaching related words simultaneously have an interfering effect on the acquisition of those words, which makes them prone to be cross-associated by L2 learners. Cross-association involves making incorrect form-meaning association between similar word pairs especially when students are exposed to learn semantically related words at the same time. So as to avoid cross-association, L2 teachers are advised to introduce related words at different times. However, this is mostly not possible for many EFL teachers due to the constraints from the L2 curricula or textbooks which usually serve vocabulary in semantic sets such as "clothes" and "colours". There is also no research evidence to give EFL teachers insights to help their learners avoid such kind of confusion. In this regard, this study includes three experiments conducted to investigate both the extent of cross-association and the potential effect of mnemonic devices on solving this problem under natural classroom setting. The results show that mnemonically instructed EFL learners have surpassed their control counterparts on both immediate learning and delayed recall of the target words. In spite of receiving the same instruction except mnemonic tricks, the control subjects have experienced more cross-association than the mnemonic groups. Thus, this research encourages EFL teachers to apply mnemonic techniques so as to cope with cross-association especially when they are required to teach words in semantic sets.
Kelime öğretimi, şüphesiz yabancı dil eğitiminde önemli bir role sahiptir. Fakat yabancı dilde kelime öğretimi alanında, "kıyafetler", "renkler" vb. anlamca ilgili kelimelerin aynı anda mı yoksa farklı zamanlarda mı öğretileceği gibi bazı konularda fikir birliğine varılamamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların çoğu, anlamca ilgili kelimelerin birlikte öğretilmesinin sakıncalı olduğunu ifade etmektedir. Öğretilen bazı kelimelerin yazılışları veya anlamlarının benzemesi, öğrencilerin bu kelimeleri karıştırmalarına (ters ilişkilendirmelerine) yol açmaktadır. Bu karışıklığı önlemek için, yabancı dil öğretmenlerine anlamca ilişkili kelimeleri farklı zamanlarda öğretmeleri tavsiye edilmektedir. Bu çalışmaların aksine; yabancı dil müfredatı ve ders kitapları, öğretmenleri anlamları birbirine benzeyen kelimeleri birlikte öğretmeye sevk etmekte ve bu durum öğrencilerin bu kelimeleri karıştırma olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca öğretmenlere bu problemin çözümünde yol gösterecek bilimsel çalışmalar da bulunmamaktadır. Bu çalışma "ters ilişkilendirme" problemini derinlemesine incelerken, aynı zamanda anımsatıcı hafıza tekniklerinin bu problemin çözümüne olan etkisini de araştırmaktadır. Bu amaçla sınıf ortamında gerçekleştirilen üç farklı deneyin bulguları, anımsatıcı hafıza teknikleriyle öğretilen öğrencilerin kontrol grubundakilere kıyasla kelimeleri çok daha iyi öğrendiğini göstermiştir. Birkaç belletici hafıza tekniği dışında, tamamen aynı öğrenme-öğretme sürecine tabi tutulan kontrol grubunun ise benzer kelimeleri çok daha fazla karıştırdığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu araştırma, özellikle yazılışları ve anlamları benzeyen kelimelerin birlikte öğretmek zorunda kaldıklarında, İngilizce öğretmenlerinin anımsatıcı hafıza tekniklerini kullanmalarını tavsiye etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8208
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372215.pdf3.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons