Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8204
Title: Mukâtil b. Süleyman Tefsiri'nde Hıristiyanlık
Other Titles: Christianity in the commentary of Muqatil b. Süleyman
Authors: Tarakcı, Muhammet
Amedov, Şenol
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Mukâtil b. Süleyman
Kur’ân
Tefsîr
Hz. İsa
Hıristiyanlık
Muqātil b. Sulayman
Qur’an
Tafsīr
Jesus
Christianity
Issue Date: 24-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Amedov, Ş. (2011). Mukâtil b. Süleyman Tefsiri'nde Hıristiyanlık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, müfessir Mukâtil b. Süleyman’ın yazmış olduğu “Tefsîr-i Kebir” adlı eserinde Hıristiyanlığa yaklaşımı incelenmeye çalışılmıştır. İlk önce Hıristiyanlar ve Hıristiyanlıkla ilgili ayet-i kerimeleri vererek konular ayrılmıştır. Ardından Mukâtil b. Süleyman’ın bu konularla ilgili görüş ve yorumları belirlenmiştir. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda diğer müfessirlerin görüşlerine ve Yeni Ahit’te benzer konuların nasıl ele alındığına değinilerek benzerlik ve farklılıklar gösterilmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde İmran Ailesi, Hz. Meryem’in hayatı, Hz. İsa’nın doğumu, peygamberliği, mesajı ve mucizeleri konu edilmiştir. İkinci bölümde Hz. İsa’nın vefatı, ref’i, tanrılaştırılması ve nüzûlü gibi tartışmalı konulara karşılaştırmalı bir şekilde yer verilmiştir.
This study tries to investigate the information about Christianity given by Muqātil b. Sulayman in his commentary of the Qur’an, al-tafsīr al-Kabīr. After summarizing and classifying the Qur’anic verses about Christianity, this study provides and analyzes the opinions and approach of Mukātil b. Sulayman on Christians and Christianity. In addition, it deals with the opinions of other Muslim exegetes and the narrations of the New Testament when it is necessary. In doing so, it aims to show the similarities and differences among different sources. First chapter contains information about the Family of al-Imrān, Holy Mary, the birth of Jesus Christ, his prophethood, messages and miracles. The second chapter scrutinize the controversial themes such as the death of Christ, his ascension, his deification and his second coming in a comparative way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8204
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294844.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons