Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8200
Başlık: Prematüre ve yenidoğan beslenmesi
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Köksal, Nilgün
Akpınar, Reyhan
Köse, Hülya
Sayrım, Kadriye
Anahtar kelimeler: Prematüre
Yenidoğan
Anne sütü
ÇDDA
Premature
Newborn
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Köksal, N. vd. (2003). "Prematüre ve yenidoğan beslenmesi". Güncel Pediatri, 1(1), 59-72.
Özet: Anne sütü tüm bebekler için özellikle prematüreler ve hasta yenidoğanlar için ideal bir besindir. Anneler emzirme konusunda desteklenmelidir (1). Çoğu pediatristin anne sütü ile beslenme hakkında yeterli bilgisi yoktur. Laktasyon yönetimi için çeşitli eğitim organizasyonları düzenlenmektedir (2). Term bebekler ve bazı preterm bebekler doğumdan sonra emebilecek düzeydedir. Çoğu yüksek riskli, çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebek anne sütü alamaz. Bebek oral alabilecek düzeye gelene kadar anne sütünü sağmalıdır. Desteklenmiş anne sütü ile beslenme genellikle iyi tolere edilir (1).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913146
http://hdl.handle.net/11452/8200
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 1 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
1_1_7.PDF120.3 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons