Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8199
Title: Başlangıçtan Hz. Peygamberin döneminin sonuna kadar Huzâ'a kabîlesi
Other Titles: Huzâ'a tribe from its beginning to the end of period of Prophet
Authors: Apak, Adem
Musa, Ali Dzhemal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Câhiliyye
Kabile
Asabiyet
Kudâ’a
Huzâa
Curhûm
Bekr
Mustalîk
Hübel
Belkâ
Jahiliyya
Tribe
Asabiyya
Kudâa
Jurhûm
Bakr
Hobel
Issue Date: 30-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Musa, A. D. (2013). Başlangıçtan Hz. Peygamberin döneminin sonuna kadar Huzâ'a kabîlesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nesepleri Amr b. Luhayya uzanan Huzâa kabilesi hem Cahiliye döneminde, hem de İslam tarihi sürecinde siyasi, sosyal, dini, iktisadi ve kültürel alanlarda önemli bir rol oynamıştır. Cahiliye döneminde Mekkeye gelerek bu bölgeyi istila ettikten sonra Belkâdan kırmızı akikten yapılmış Hubel putunu getirerek Kâbenin içine yerleştirmek suretiyle Hz. İsmailin tebliğ ettiği tevhid dinini bozan Huzâalılar, bölge halkını putperestliğe zorlayarak puta tapıcılığı hâkim bir inanç haline getirmişlerdir. İslâmla müşerref olmadan önce de, sonra da Hz. Peygamber ile iyi geçinmiş ve gerektiğinde yardımlarını esirgememiş olan Huzâa kabilesi, Hudeybiye Barış Antlaşmasındaki önemli rolleriyle her zaman kendisinden söz ettirmiştir.
Huzâa tribe, the lineage of which lies to Amr b. Luhay, has played an important role both in Jahiliyya period and during the history of Islam in many fields such as political, social, religious, economic and cultural ones. The Hudâas invaded Macca in the period of Jahiliyya and brought an idol made of red cornelian from Belkâ. They put it inside Kâba and ruined the monotheistic religion preached by Ismâil. They also forced local people to idolatry and made the worship of idols a dominant faith. The Hudâa tribe, both before and after their acceptance of Islam, has had good relations with the Prophet Muhammad and helped him in need. They have had an important role in Hudaybiya Peace Treaty.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8199
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
353414.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons