Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8198
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-02-06T13:18:08Z-
dc.date.available2020-02-06T13:18:08Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationDönmez, O. (2003). "Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları". Güncel Pediatri, 1(1), 50-58.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913065-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8198-
dc.description.abstractÇocuklarda İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), sık karşı- laşılan ve nefroloji alanındaki önemli konulardan biridir. İYE deyimi üriner sistemin çeşitli yerlerini ilgilendiren, bakteriüri ile karakterize klinik ve patolojik durumları yansıtır. Bu enfeksiyonlar semptomatik olabildiği gibi asemptomatik olarak ta karşımıza çı- kabilmektedir. İYE’ları özellikle tekrarlayıcı nitelikte ise, obstrüktif malformasyon ve vezikoüreteral reşü (VUR) gibi anatomik bozukluklar varsa, ciddi komplikasyon gelişme riski bulunmaktadır (1,2). Böbrek sintigrafisi ile akut pyelonefrit tanısı (APN) doğrulanmış çocukların %25-40’ında VUR saptandığı ve daha sonra bu hastaların %10-15’de renal skar geliştiği bildirilmiştir. Skarlı böbrekte hipertansiyon gelişme riski, zedelenmenin boyutu ile korelasyon gösterir. Bilateral skarlı çocukların %15-30’unda 10 yıl içinde hipertansiyon geliştiği bildirilmiştir (1,2). Gelişmiş ülkelerde kronik pyelonefrite bağlı son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) azalırken (3), ülkemizde halen SDBY’nin en sık nedenini kronik pyelonefritler oluşturmaktadır (4,5). Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun ve komplikasyonlarının tedavisinde başarılı olabilmek için erken dönemde tanının konması ve patogeneze yönelik tedavinin başlatılması önemlidir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİdrar yolu enfeksiyonu (İYE)tr_TR
dc.subjectAkut pyelonefrit tanısıtr_TR
dc.subjectEpideöiyolojitr_TR
dc.subjectUrinary tract infectiontr_TR
dc.titleÇocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarıtr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage50tr_TR
dc.identifier.endpage58tr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
dc.contributor.buuauthorDönmez, Osman-
Appears in Collections:2003 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_6.PDF103.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons