Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8192
Title: Aşılamanın dünü, bugünü, yarını
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Ildırım, İbrahim
Keywords: Aşılama
Bağışıklık
Vaccination
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ildırım, İ. (2003). "Aşılamanın dünü, bugünü, yarını". Güncel Pediatri, 1(1), 5-9.
Abstract: İnsanlar eski çağlarda da hastalıklardan korunmaya çalışmışlardır. Aşıların keşfinden önce insanlar doğal yolla hastalıklardan korunmak istemişler, bu nedenle bazı aileler suçiçeği veya kızamık hastalığı geçiren çocuklarının yanına, diğer kardeşlerini de yatırarak, onların da küçük yaşta bu hastalığı geçirmelerini, bir defada bu hastalıkları atlatmalarını düşünmüşlerdir. Buna hastalığı geçirerek kazanılmış bağışıklık diyoruz.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913035
http://hdl.handle.net/11452/8192
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2003 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_1.PDF71.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons