Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8191
Title: Şihabeddin Mercani'nin din eğitimi görüşleri
Other Titles: Religious educational views of Shihabuddin Marjanî
Authors: Kılavuz, Mehmet Akif
Mukhametgalieva, Aysina
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Şihabuddin Mercani
Din
Eğitim
Din eğitimi
Shihabuddin Marjani
Religion
Education
Religious education
Issue Date: 24-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mukhametgalieve, A. (2013). Şihabeddin Mercani'nin din eğitimi görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Şihabeddin Mercani (1818-1889), Tatar milletinin ünlü düşünürlerinden biridir. Ceditçilik hareketinin ortaya çıktığı dönemlerde din adına hizmet eden bu şahıs, bölgenin din eğitimi alanında yapılan gelişmelere de katkı sağlamıştır. Bununla birlikte Mercani, ilk olarak mektep-medreselerde dini ilimlerle birlikte dünyevi bilimlerin de okutulması gerektiği görüşünü savunan din adamı olarak da tanınmaktadır. Şihabeddin Mercani'nin dikkat ettiği problemlerin günümüzde de aktüalitesini kaybetmemesi konunun öğrenilmesini daha da önemli kılmaktadır. Ayrıca Mercani'nin sadece bir eğitimci değil aynı zamanda filozof ve tarihçi olması da dikkat edilmesi gereken bir husustur. Çünkü Mercani eğitimle ilgili fikirlerini ortaya koyarken bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini de göz ardı etmemiştir. Onun bu özellikleri, yani hem felsefe ve tarih alanında yaptığı hizmetleri hem de öğretmen olması, onun din eğitimi fikirlerini daha da önemli kılmaktadır.
Shihabuddin Marjanî (1818-1889) is one of the prominent thinkers of Tatar nation.Served for the religion at the time the Reformist movement had arisen, he made a positive contribution to the development of religious education in the region as well. Also, Marjanî has been known as the first religious leader who argued that both religious and secular knowledge should be taught in madrasas. Being the problems Marjani pointed out is not out of date at the present time it makes crucial to be acquainted with the subject today. Furthermore, Marjani is not only an educator but also philosopher and historian. In his educational thought, Marjani does not disregard the historical and cultural background of the region. All of these qualities, that is, being served in the field of both philosophy and history as well as a teacher, make his religious educational thoughts important at present.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8191
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
353413.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons