Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8168
Title: Çinko (Zn) tozu üretimi ve özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Zinc (Zn) powder production and investigation of properties
Authors: Yavuz, Nurettin
Çiftçi, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Fiziksel özellikler
Kimyasal özellikler
Çinko
Çinko oksit
Physical properties
Chemical properties
Zinc
Zinc oxide
Issue Date: 24-Oct-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiftçi, E. (1994). Çinko (Zn) tozu üretimi ve özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yoğuşturma yöntemi ile çinko ve çinko oksit tozunun üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan modelleme çalışmaları yapılmış ve bu çalışmaların sonucu bir deney düzeneği tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım çerçevesinde imalatı gerçekleştirilen deney stand md a saf çinko ve çinko oksit tozları üretilmiştir. Elde edilen bu tozların fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir.
In this study, production of zinc and zinc oxide powders with condensation method was carried out investigation of modelling of this method was done and as a result of these studies, design of experimental test rig was completed. Then pure zinc and zinc oxide powders were produced- Finally, physical and; chemical properties of obtained powders were examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8168
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033812.pdf
  Until 2099-12-31
6.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons