Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8166
Title: Bandırma ilçesinde broiler üretiminin ekonominin analizi
Other Titles: Analysis of the economy of broiler production in Bandırma district
Authors: Vural, Hasan
Özkorkmaz, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Balıkesir-Bandırma
Ekonomik analiz
Economic analysis
Etlik piliç
Broiler chickens
Tarım ekonomisi
Agricultural economy
Tavukçuluk
Chicken farming
Issue Date: 14-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkorkmaz, Ç. (1995). Bandırma ilçesinde broiler üretiminin ekonominin analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bandırma ilçesi broiler işletmelerinin ekonomik yapısı, 24 adet broiler işletmesinden toplanan verilere bağlı olarak incelenmiştir. İşletmeler kapasitelerine göre; 10.000 adete kadar ve 10.000 adetten büyük olmak üzere iki guruba ayrılmıştır. Buna göre, incelenen işletmelerde piliç eti maliyeti; birinci grupta 32.133.-TL/kg. ikinci grupta, 30.474.-TL/kg., saf hasılaları ise; birinci gurupta 1.071.847.200.-TL ve ikinci grupta 5.545.995.830.-TL olarak hesaplanmıştır. Üretim maliyetinde, yem masrafları yaklaşık %73 değeri ile en yüksek paya sahiptir.
The determination of economic structure and related problems of broiler farms in Bandırma district were aimed in this study, based on the data collected from 24 broiler farms. Broiler farms have been analysed in two groups according to their capacities, the first group was up to 10.000 items and the second group was över 10.000. Poultry meat cost has been estimated in this the first group as 32133 TL/kg., in the second group as 30474 TL/kg.; net revenue in the first group as 1.071.847.200.-TL and the second group as 5.545.995.830.-TL. Feed expenses have the highest share almost with 73% in the production cost.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8166
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045291.pdf
  Until 2099-12-31
2.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons