Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8162
Title: Bursa il merkezinde tüketime sunulan beyaz peynirlerin kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri üzerine araştırma
Other Titles: The Research on the chemical and microbiological quality of white cheese that presented for consumption in the center of Bursa
Authors: Kurdal, Ekrem
Gürtunca, B. Belgin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı.
Keywords: Beyaz peynir
Bursa
Kimyasal özellikler
Mikrobiyolojik özellikler
White cheese
Chemical properties
Microbiological properties
Issue Date: 20-Oct-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürtunca, B. B. (1994). Bursa il merkezinde tüketime sunulan beyaz peynirlerin kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri üzerine araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Bursa il merkezinde tüketime sunulan beyaz pey nirlerin kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, tüm peynir örneklerinde toplam mikroorganizma ve kol i form sayıları yüksek bulunmuştur. Toplam 4 0 adet peynirin % 3 0' unda Escherichia coli'ye raslanmıştır. Kurumaddede yağ miktarı bakımından 4 firma T S 5 9 1 ' e göre yağlı, 4 firma tam yağlı sınıfına girmektedir. Kurumaddede tuz miktarları 6 firmaya ait örnekler de T5 591 'e uygun bulunurken, 2 firmaya ait örneklerde yüksek bulun muştur. Laktik asit cinsinden asitlik tüm örneklerde TS 59.1'e uygundur.
In the research, it is aimed that the quality specifications of white cheese that presented for consumption in the center of Bursa are determined. According to the results, in all cheese samples, total microorganism and coliform amounts are determined high. It is found Escherichia col i in the 30 percent of total 4 0 cheese samples. From the point of view of dry matter fat amount, 4 firms are fatty, 4 firms are full fatty for the T.S. 591. And also from the point of view of dr) matter salt amount, 6 firms samples are appropriate for the T.S. 591, : firms samples are found high. In all samples, the lactic acid amounts are appropriate for T.S. 591
URI: http://hdl.handle.net/11452/8162
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033810.pdf
  Until 2099-12-31
2.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons