Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8158
Title: Nohut hat ve çeşitlerinde ekim zamanının verime etkisi
Other Titles: Effect of sowing time on yield in chickpea lines and varieties
Authors: Azkan, Nedime
Kanak, Feride
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ekim zamanı
Sowing date
Nohut
Chickpea
Tarla bitkileri
Field crops
Issue Date: 8-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanak, F. (1995). Nohut hat ve çeşitlerinde ekim zamanının verime etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma nohut hat ve çeşitlerinde ekim zamanının verim ve verim komponentlerine etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Denemede 8 nohut hattı ve Canıtez 87 çeşidi kullanılmıştır. 1993-1994 yetiştirme döneminde, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Görükle Kampüsündeki " Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi" üzerinde kurulan deneme, 3 tekrarlamak olarak tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde yapılmıştır. Denemede kullanılan nohutların bitki boyu; kışlık ekimde 83.4-66 cm arasında değişirken, en uzun boy 127 no’lu hatta elde edilmiştir. Yazlık ekimde ise bitki boyu 64.5-51.2 cm arasında değişirken, en uzun boy Canıtez 87 çeşidinde saptanmıştır. İlk baklanın yerden yüksekliği; kışlık ekimde 55.2-40.1 cm arasında olmuş, en uzun mesafe ise 127 no’lu hatta gözlenmiştir.Yazlık ekimde ise 41-28.4 cm arasında değiştiği ve en uzun mesafenin yine 127 no’lu hatta görüldüğü saptanmıştır. Bitkide bakla sayısı; kışlık ekimde 23.4-10.2 arasında, yazlık ekimde 21.7-9.6 arasında değişmektedir. En yüksek balda sayısına sahip hat; kışlık ekimde de yazlık ekimde de 135 no’lu hat olmuştur. Balda boyu; kışlık ekim ortalaması 2.6 cm, yazlık ekim ortalaması ise 2.4 cm olarak tespit elde edilmiştir. En uzun bakla boyu kışlık ekimde 3cm ile 127 no’lu hatta, yazlık ekimde ise 2.7 cm ile 211 nolu hatta elde edilmiştir. Bakla eni açısından ise belirgin bir fark elde edilmemiştir. Kışlık ekimde bakla eni ortalaması 1.29 cm, yazlık ekimde 1.28 cm olarak bulunmuştur. Nohutların baklada tane sayısı ortalamaları, kışlık ekimde 1.08, yazlık ekimde 1.1 olarak tespit edilmiştir. En yüksek değer ise hem kışlıkta hem yazlıkta Canıtez 87 çeşidinden elde edilmiştir. Nohutların ortalama ana dal sayılan; kışlık ekimde 3.04, yazlık ekimde 2.9 olarak gözlenmiştir. Bu komponent açısından en yüksek değer, kışlık ekimde 114 ve 157 no’lu hatlardan, yazlık ekimde ise 127 nolu hattan elde edilmiştir. Nohutların bitkide tane sayısı ortalamaları, kışlık ekimde 18.7, yazlık ekimde 17.5 olarak gözlenmiştir. Bitkide tane sayısı açısından en yüksek değer; kışlık eltimde de (24.2) yazlık ekimde de (22.7) 135 nolu hatta görülmüştür. Bitki verimi açısından en yüksek değer kışlık ekimde 157 nolu (10.2 gr) hatta, yazlık ekimde ise 135 nolu (11.1 gr) hatta gözlenmiştir. Nohutların ortalama tane verimleri kışlık ekimde 181.8 kg/da, yazlık eltimde ise 179.4 kgda olarak saptanmıştır. Kışlık ekimde en yüksek değer 114 nolu (256 kg/da) hatta, yazlık ekimde ise 135 nolu (246.2 kg/da) hatta görülmüştür. 1000 tane ağırlığı; kışlık ekimde 440-376.7 gr arasında, yazlık ekimde 440-310 gr arasında değişmektedir. En yüksek değeri kışlık ekimde Canıtez 87 çeşidinde, yazlık ekimde 135 notu hatta gözlenmiştir. Ana dal savısy bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, ve tane verimi kriterlerinin birbirleriyle olumlu ve önemli bir ilişki içerisinde olduldan görülmüştür. Yine, bitki boyu, ilk baklanın yerden yüksekliği, bitkide tane sayısı kriterleri arasında da olumlu ve önemli bir ilişki tespit edilmiştir. Tane verimi ile bakla boyu ve bakla eni arasında ise olumsuz ve önemsiz bir ilişki saptanmıştır. Ekim zamanlarını karşılaştırdığımızda bitkiler üzerinde yapılan gözlem ve ölçümler neticesinde, kışlık ekimin yazlık ekime oranla daha verimli olduğu görülmektedir. Ancak, iri taneli kabuli tipi nohutlarda antraknoz hastalığına dayanıldı hat bulunmadığı için, kışlık ekim bu hastalığa yakalanma riskini arttırmaktadır.
This study was carried out to determine the effect of sowing date on the seed yield of varieties and strains of chickpea in the production season of 1993-1994. The highest seed vield was obtained from strain numbered 114 (256 kg/da) vvhen sown in fail, and from strain 135 (246.2 kg/da) sown in spring. As average, fail sovving yielded more seed than spring sovring. There were significant difförences determined among strains in respect of plant heıght, the hcight of first pod from soil surface, branch numbers/plant, pod numbers/plant, seed numbers/plant, seed number/pod, 1000- seed weight, seed yield, seed weight/plant and pod lenght Strains did not indicate any dıfferences due to pod width. There were positive and significant mutual corelations among main branch numbers, pod number/plant, seed numbers/plant and seed yield. However, there was positive but insignificant corelation between seed numbers/plant and seed numbers/pod. On the other hand, the corelation between 1000-seed weight and seed yield was positive and significant. According to the results obtained from expcriment, it is suggested that the Strains numbered 127, 114, 135 and 157 can be sown either in fail and in spring under ecoiogical conditions of Bursa or similar locations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8158
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045297.pdf
  Until 2099-12-31
3.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons