Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8152
Başlık: Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde işsizlik sigortası ve Türkiye'de uygulanabilirliği
Diğer Başlıklar: Unemployment insurance and applicability in Turkey and member states of the European Community
Yazarlar: Demircioğlu, A. Murat
Yöney, Zerrin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Sosyal hizmetler
Social services
Avrupa Topluluğu
European Community
Türkiye
Turkey
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yöney, Z. (1989). Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde işsizlik sigortası ve Türkiye'de uygulanabilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8152
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
007141.pdf
  A kadar 2099-12-31
14.47 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons