Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8150
Title: Poliester mamullerde kimyasal bitim işlemlerinin renk üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of chemical finishing processes on the colour of polyester products
Authors: İskender, M. Abdülhalik
Abış, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kimyasal bitim işlemleri
Renk
Renk farklılığı
Dispers boyarmadde
Poliester
Chemical finishing processes
Colour
Colour difference
Disperse dye
Polyester
Issue Date: 30-Sep-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abış, S. (2004). Poliester mamullerde kimyasal bitim işlemlerinin renk üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, poliester kumaşlarda uygulanan kimyasal bitim işlemlerinin renk üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada bezayağı dokuma örgülü %100 poliester kumaş ve dispers boyarmadde olarak iki farklı ticari firmanın on bir ayrı dispers boyarmaddesi kullanılmıştır. Kullanılan egalize maddesi aynı zamanda dispergatör görevi fişlenmektedir. Seçilen boyama metodu, literatürde bulunan boyama için önerilen metottur. Bu tezde, deneysel çalışmada, poliester kumaş üç farklı konsantrasyonda boyandıktan sonra, birbirlerinden farklı iki konsantrasyonda beş adet bitim işlemi (su iticilik, güç tutuşurluk, antistatik, antipilling, buruşmazlık) uygulanmıştır. Kumaşta bitim işlemlerinin oluşturduğu renk farklılığının sayısal olarak ifade edilebilmesi için, bitim işlemlerinden önce ve bitim işlemlerinden sonra renk değerleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara istinaden; farklı konsantrasyonlardaki, farklı bitim işlemlerinin farklı konsantrasyonlarda boyanmış ve boyasız poliester kumaşta nasıl bir renk değişikliğine neden olduğu incelenmiştir.
In this study, the effects of chemical finishing proceses on color which are applied to polyester fabrics have been examined. In the study, 100% polyester fabric having plain structure and eleven different disperse dyes of two different suppliers were used. Levelling agent which is used in the experimental part also has a dispersing effect. The dyeing method used is the one which is suggested by the dyestuff suppliers. In the experimental part, the polyester fabric was dyed ta three different dyes concentrations. After dyeing the samples were treated at two different concentrations of five different chemical finishing agents (water repellency, flame retardency, antistatic, antipilling, crease resistance). Colour values have been measured before and after the finishing processes to obtain the colour differences on fabric samples which are produced by finishing processes. It concluded that chemical finishing agents have influences on colour and colour difference values when applied at changing concentrations on dyed and undyed polyester samples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8150
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154115.pdf
  Until 2099-12-31
6.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons