Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBıçakçı, Adem-
dc.contributor.authorAtaygül, Elif-
dc.date.accessioned2020-02-06T08:27:23Z-
dc.date.available2020-02-06T08:27:23Z-
dc.date.issued2004-10-12-
dc.identifier.citationAtaygül, E. (2004). Bursa havasındaki bazı allerjenik sporlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8147-
dc.description.abstractBu araştırmada, 1999 yılına ait bir yıllık sürede, Bursa atmosferinde allerjen öneme sahip 10 taksona ait mantar sporlarının yoğunluğu volumetrik yönteme dayalı Lanzoni cihazı kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bir yıllık sürede 1m3 havada 10 taksona ait toplam 130344 adet spor tespit edilmiştir. Bunların 114848 (% 88,1 1)'i Cladosporium sp., 6498 (% 4,99)'i Alternaria sp., 6059 (% 4,65)'u Aspergillus sp. / Penicillium sp., 1095 (% 0,84)'i Fusarium sp., 814 (% 0,62)'ü Epicoccum sp., 314 (% 0,24)'ü Drechslera sp., 194 (% 0,15) 'ü Pithomyces sp., 186 (% 0,14)'sı Stemphylium sp., 171 (% 0,13)'i Chaetomium sp., 165 (% 0,13)'i Curvularia sp. sporlarına aittir. Bu taksonlara ait sporların günlük, 10'ar günlük ve aylık değişimleri çizelge ve grafikler şeklinde verilmiştir. Tespit edilen sporların 1m3 havadaki toplam miktarlarının aylık değişimleri meteorolojik faktörlerle karşılaştırmalı olarak verildiği bu çalışmada, 1m3 havadaki 10'ar günlük toplam spor miktarları kullanılarak Bursa ilinin allerjen spor takvimi de hazırlanmıştır. Bir yıllık sürede Bursa ili atmosferinde her ay spor gözlenirken, en fazla spora ise Haziran ayında rastlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, 10 taxa of fungal spore density which have allerjenic importance in Bursa air was tried to determine with volumetric method by using Lanzoni sampler during 1999. It was found that 130344 total spores which belongs 10 taxa in 1m3 air during one year. The total fungal spores that were 114848 (88,11 %) belong to Cladosporium sp., 6498 (4,99 %) belong to Alternaria sp., 6059 (4,65 %) belong to Aspergillus sp. / Penicillium sp., 1095 (0,84 %) belong to Fusarium sp., 814 (0,62 %) belong to Epicoccum sp., 314 (0,24 %) belong to Drechslera sp., 194 (0,15 %) belong to Pithomyces sp., 186 (0,14 %) belong to Stemphylium sp., 171 (0,13 %) belong to Chaetomium sp., 165 belong to (0,13 %) Curvularia sp.. Daily, 10 days time and monthly changings of fungal spores which belongs to these taxa have been given as regards of figure and graphs. In this study, the total spore numbers of monthly variations which found in 1 m3 air have been given comparatively with meteorological factors. Addition to this, the allergen spore calender of Bursa city has been prepared by using 10 days time of total spore numbers in 1m3 air. The most number of spore have been found in June while the spores are observed in Bursa city atmosphere in each month throughout the year.en_US
dc.format.extentVII, 88 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAeropalinolojitr_TR
dc.subjectAllerjik fungus sporlarıtr_TR
dc.subjectKüf sporlarıtr_TR
dc.subjectSpor takvimitr_TR
dc.subjectAeropalynologyen_US
dc.subjectAllergenic fungal sporesen_US
dc.subjectMould sporesen_US
dc.subjectSpore calendaren_US
dc.titleBursa havasındaki bazı allerjenik sporlartr_TR
dc.title.alternativeSome allerjenik spores in Bursa atmosphereen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154118.pdf
  Until 2099-12-31
3.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons