Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8145
Title: Bursa ili Yunuseli bölgesi kanalizasyon sisteminin analizlenmesinde infoworks CS model yaklaşımı
Other Titles: Infoworks CS model approch on sewer collection system analysis of Bursa Yunuseli section
Authors: Solmaz, Seval Kutlu Akal
Öztürk, Nuray Yeşil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kanalizasyon sistemleri
Simülasyon
Projelendirme kriterleri
Projelendirme programları
Sewer system
(Sanitary systems)
Design criteria
Design programs
Modelling programs
Issue Date: 2-Nov-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, N. Y. (2004). Bursa ili Yunuseli bölgesi kanalizasyon sisteminin analizlenmesinde infoworks CS model yaklaşımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kapsamında genel olarak atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin planlamasına etki eden faktörler irdelenmiş ve ülkemizdeki çeşitli İdareler tarafından kabul edilmiş olan tasarım kriterleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca kanalizasyon hatlarının imalatında dikkat edilmesi gerekli hususlar sırasıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Kanalizasyon sistemlerinin projelendirilmesinde BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan MsKanal Projelendirme Programı ve simülasyonda kullanılan InfoWorks CS Modelleme Programlarının özellikleri verilmiş, takip edilecek adımlar sıralanmıştır. Günümüzde ticari amaçlı satılan birçok drenaj ve atıksu modelleme programları bulunmaktadır. Bu modellerden bazıları( InfoWorks CS, MIKE 11, WMS, MIKE SWMM, BOSS Storm Shed ve HEC-RAS ) hakkında genel bilgi verilmiş ve Infoworks, WinDes/WinDap, SewerCad, HydrauCad, Hystem - Extran ve Mouse bir anket sonucuna göre karşılaştınlmıştır. Bu çalışmada, Bursa İli Yunuseli- Bağlarbaşı yerleşimi üzerinde atıksu ve yağmursuyu sisteminin MsKanal ve InfoWorks Modelleri kullanılarak projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, seçilen bölgenin atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin planlamasına etki eden faktörler irdelenmiş, alternatif çözüm önerileri neticesinde. yağmursuyu sistemi için Alternatif 2, atıksu sistemi için ise Alternatif 3 seçilerek optimum projelendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
In this study, the actors effecting sewer collection and storm drainage systems planning, and a comparison between a number of design criterias of different local Directorates are examined. The points to take attention on construction of sewer and storm systems are listed and described. The features of the programs, MsKanal that is used for the planning of the sanitary/storm systems by Bursa Wastewater Project Consultancy Services (BUSKİ ), and -Infoworks CS- to model/simulate the planned networks are listed including the steps of planning. There are many commercial based sanitary/storm modelling programs nowadays. A comporison between some of them (Infoworks, WinDes/WinDap, SewerCad, HydrauCad, Hystem - Extran and Mouse) is done according to the results of an inquiry and a general description of the programs (Info Works CS, MIKE1 1, WMS, MIKE SWMM^ BOSS Storm Shed and HEC-RAS) are given. In this report the sewer and storm collection plannings of the catchment Bursa, Yunuseli- Bağlarbaşı are done with Ms_Kanal and Infoworks and explained After studying alternatives of sanitary and storm collection systems, all criteria which has taken into consideration explarming in mis study. As a result of planning work Alternative 2 for the storm system, and 3 for the sanitary system found optimum for this catchment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8145
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154116.pdf
  Until 2099-12-31
12.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons