Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8134
Başlık: Sonlu tip altmanifoldlar
Diğer Başlıklar: Finite type submanifolds
Yazarlar: Arslan, Kadri
Kıyım, Şükran
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Matematik
Mathematics
Manifoldlar
Manifolds
Yayın Tarihi: 7-Tem-1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kıyım, Ş. (1995). Sonlu tip altmanifoldlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmanın amacı M c R™ altmanifoldlannm tipini tayin edip 2-tipindeki yüzeyleri sınıflandırmaktır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel kavramlar tanıtıldı. ikinci bölümde altmanifoldların mertebesi incelendi. Üçün cü bölümde k-tipinde altmanifoldİarın temel özellikleri incelendi. Bazı yüzey örnekleri verilip bunların tipleri tayin edildi. Son bölümde ise 2-tipinde yüzeyler sınıflandırılmaya çalışıldı. özellikle 2-tipinde Dupin hiperyüzeyleri ve null olanları incelendi. Ayrıca Chen yüzeylerinin tipi tayin edildi.
The object of this thesis is to study submanifolds, M in IRrn with finite type. Also classify 2-type hypersurfaces. The thesis has four chapters. Chapter 1-2 contains some well-known results which will be used in the other chapters. Chapters 3-4 contain the original work. In the first chapter we introduce some basic concepts on submanifold theory. In the second chapter we make some general observation about the type of submanifolds. In chapter 3 we give basic properties of submanifolds of k-type. In the final chapter we give a cl assi f i cati on of 2-type surfaces, especially Dupin hypersurfaces, spherical hypersurfaces and null ones. We also consider Chen surfaces and their types.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8134
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045299.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.79 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons