Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8131
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKutlu, Sadık-
dc.date.accessioned2020-02-06T07:28:36Z-
dc.date.available2020-02-06T07:28:36Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationKutlu, S. (1994). Primer enüresis nokturnada oksibutinin klorür ve desmopressin tedavilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8131-
dc.description.abstractPrimer esansiyel enuresis nokturnalı, 5-27 yaş larında, 45 olgu farmakolojik tedaviye verdikleri yanıt ve yan etkiler açısından değerlendirilmiştir. Randomize olarak oluşturulan, birinci grupdaki 20 hastada oksibu- tinin klorür 2x5 mg ( st 18.00 ve 22.00 de) peroral, ikinci grupdaki 25 hastada desmopressin (St. 22.00) de 1x20 Mgr. intranazal olarak kullanıldı. 2, 4 ve 6. haftalardaki takipleri ile karşılaş tırılan tedavi gruplarında oksibutinin klorür ile % 75, desmopressin ile % 84 yarar görüldü. Enuresis frekansı, tedavi sırasında, her iki grupda belirgin olarak azaldı ı (p < 0.01 ) Total yararlanım, enuresis frekans değişim-62- değerleri ile gruplar arasında fark saptanmadı. Sadece tedaviye tam yanıt (kür) oranı desmopressin ile oksi- but inine göre daha yüksek olarak bulundu. ( p < 0.05). Diurnal semptomlu ve daha önceki tedavilere dirençli olgular her iki ilaca benzer oranda ve iyi olarak yanıt verdi. ' Gruplara ait tedavi sonrası nüks oranları oksibu- tinin ile % 93, desmopressin ile % 76 idi (p>0.05). Oksibutinin ve desmopressin tedavileri ile karşılaşılan yan etkiler hafif olup, ilaç kesilmesini veya doz azaltılmasını gerektirecek derecede şiddetli bulunmamışdır. Sonuç olarak her iki ilaç enuresis nokturna tedavisinde kullanılabilecek etkili ve yan etkileri oldukça az terapotik ajanlardır. Enuresis nokturnanm spontan remisyon hızını kısmen de olsa arttırmak, çocukta kendine güveni sağlamak, kısa sürede etki elde etmek amacıyla desmopressin ve oksibutinin güvenle kullanılabilir.tr_TR
dc.format.extent71 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDesmopressintr_TR
dc.subjectEnürezistr_TR
dc.subjectKloridlertr_TR
dc.subjectMesanetr_TR
dc.subjectParasempatolitiklertr_TR
dc.subjectEnuresisen_US
dc.subjectChloridesen_US
dc.subjectUrinary bladderen_US
dc.subjectParasympatholyticsen_US
dc.titlePrimer enüresis nokturnada oksibutinin klorür ve desmopressin tedavilerinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison of oxybutinin chloride and desmopressin treatments in primary enuresis nocturnaen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033241.pdf
  Until 2099-12-31
2.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons