Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8131
Title: Primer enüresis nokturnada oksibutinin klorür ve desmopressin tedavilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of oxybutinin chloride and desmopressin treatments in primary enuresis nocturna
Authors: Kutlu, Sadık
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Desmopressin
Enürezis
Kloridler
Mesane
Parasempatolitikler
Enuresis
Chlorides
Urinary bladder
Parasympatholytics
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kutlu, S. (1994). Primer enüresis nokturnada oksibutinin klorür ve desmopressin tedavilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Primer esansiyel enuresis nokturnalı, 5-27 yaş larında, 45 olgu farmakolojik tedaviye verdikleri yanıt ve yan etkiler açısından değerlendirilmiştir. Randomize olarak oluşturulan, birinci grupdaki 20 hastada oksibu- tinin klorür 2x5 mg ( st 18.00 ve 22.00 de) peroral, ikinci grupdaki 25 hastada desmopressin (St. 22.00) de 1x20 Mgr. intranazal olarak kullanıldı. 2, 4 ve 6. haftalardaki takipleri ile karşılaş tırılan tedavi gruplarında oksibutinin klorür ile % 75, desmopressin ile % 84 yarar görüldü. Enuresis frekansı, tedavi sırasında, her iki grupda belirgin olarak azaldı ı (p < 0.01 ) Total yararlanım, enuresis frekans değişim-62- değerleri ile gruplar arasında fark saptanmadı. Sadece tedaviye tam yanıt (kür) oranı desmopressin ile oksi- but inine göre daha yüksek olarak bulundu. ( p < 0.05). Diurnal semptomlu ve daha önceki tedavilere dirençli olgular her iki ilaca benzer oranda ve iyi olarak yanıt verdi. ' Gruplara ait tedavi sonrası nüks oranları oksibu- tinin ile % 93, desmopressin ile % 76 idi (p>0.05). Oksibutinin ve desmopressin tedavileri ile karşılaşılan yan etkiler hafif olup, ilaç kesilmesini veya doz azaltılmasını gerektirecek derecede şiddetli bulunmamışdır. Sonuç olarak her iki ilaç enuresis nokturna tedavisinde kullanılabilecek etkili ve yan etkileri oldukça az terapotik ajanlardır. Enuresis nokturnanm spontan remisyon hızını kısmen de olsa arttırmak, çocukta kendine güveni sağlamak, kısa sürede etki elde etmek amacıyla desmopressin ve oksibutinin güvenle kullanılabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8131
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033241.pdf
  Until 2099-12-31
2.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons