Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8124
Title: Besin çözeltisindeki mangan düzeyinin pH ile ilişkili olarak gerbera (Gerbera Jamesonii L.)'nın çiçek verimi ve niteliği üzerine etkileri
Other Titles: The Effects of manganese levels in nutrient solution related with pH on flower yield and quality of gerbera (Gerbera Jamesonii L.)
Authors: Özgümüş, Ahmet
Akbaş, Nurdan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Gerbera
pH
Mn
Fertigasyon
Fertigation
Issue Date: 21-Feb-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbaş, N. (2003). Besin çözeltisindeki mangan düzeyinin pH ile ilişkili olarak gerbera (Gerbera Jamesonii L.)'nın çiçek verimi ve niteliği üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Plastik örtülü serada yürütülen bu çalışmada gerbera {Gerbera jamesonii ev La Lisa) fideleri hacımca 2:1 oranında pomza:torf karışımı yetiştirme ortamını içeren uzun plastik saksılara dikilmiştir. Üç farklı düzeyde mangan (0.165, 0.33 ve 0.66 mg l"1 Mn) içeren ve iki farklı düzeyde (pH: 5.8 ve 7.0) pH değerine sahip besin çözeltileri yetiştirme ortamına bilgisayar kontrollü damla sulama sistemi yardımıyla uygulanmıştır. Gerberanın çiçek verimi ile çiçek sapı uzunluğu, çiçek sapı kalınlığı ve çiçek tacı çapı gibi kalite parametreleri üzerine pH düzeylerinin istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli etkileri saptanırken, belirtilen parametreler üzerine Mn düzeylerinin önemli bir etkisi olmamıştır. pH değeri 5.8 olan besin çözeltisi uygulanan bitkilerin yapraklarının Mn, Fe, Zn ve Cu içerikleri, pH düzeyi 7.0 olan besin çözeltisi ile beslenen bitkilerin yapraklarına oranla önemli derecede yüksek bulunmuştur.
The experiment was conducted in polyethlene covered greenhouse and gerbera {Gerbera jamesonii cv La Lisa) seedlings were planted in long plastic pots containing pumice :peat mixture by 2:1 volume. Nutrient solutions at three different levels of Mn (0.165, 0.33 and 0.66 mg l"1 Mn) and two levels of pH (pH: 5.8 and 7.0) were applied to the growing medium via computer controlled drip system. The effects of pH levels on the flower yield and some quality parameters such as stem long, stem diameter and crown diameter of the gerbera flowers were found to be statistically significant at 1% level, wheras Mn levels had no significant effects on these parameters. Gerbera leaves fertigated with nutrient solution at pH 5.8 had significantly higher Mn, Fe, Zn and Cu contents than that of the plants fertigated with nutrient solution at pH 7.0.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8124
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139891.pdf
  Until 2099-12-31
4.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons