Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8121
Title: Niccolo Paganini'nin müziği ve keman eserleri
Other Titles: Niccolo Paganini's music and violin works
Authors: Göğüş, İsmail M.
Özkök, Dicle
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Konservatuvar-Müzik Anasanat Dalı.
Keywords: Paganini
Keman
Teknik
Kapris
Violin
Technique
Caprice
Issue Date: 5-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkök, D. (2010). Niccolo Paganini'nin müziği ve keman eserleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Paganini, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük keman virtüözlerinin başında gelir. Çocukluğundan başlayarak kemana olan ilgisi, yeteneği ve olağanüstü keman çalışıyla kısa sürede ün kazanmıştır. Verdiği konserlerle döneminde Avrupa'yı kendine hayran bırakan Paganini, keman edebiyatına da önemli eserler kazandırmıştır. O, son iki yüzyıldır hala en iyi keman virtüözü olarak anılmakta, dünya müzik tarihindeki önemli isimler arasında haklı bir yer kazanmaktadır.Bu çalışmada Paganini, önce aldığı keman eğitimi ve ilk müzisyenlik yılları, sonra farklı kişiliği ve sıra dışı çaldığı kemanı ile Avrupa'da ün kazanışı, son bölümde ise özellikle keman edebiyatından örneklerle müziği ve geliştirdiği tekniklerle ele alınmıştır
Paganini is one the best violin virtuosos of the world. His interest to violin that started when he was a child, his talent and extraordinary violin playing made him famous in a short time. Striking Europe with admiration by concerts in his era, Paganini also left very important works for the violin literature. He has been well renowned as the best violin virtuoso for two centuries and he deserves to remain among the most important composers in the history of music.The first part of this study is based on Paganinis violin education and his first years as a musician, then gaining reputation in Europe with his distinctive character and extraordinary violin playing, in the last part, his music along with the examples especially from the violin repertoire and the techniques which he developed are taken up.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8121
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311053.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons