Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8111
Title: Silindir balya yapan makinaların mekanizasyon planlamasına yönelik işletme özelliklerinin saptanması
Other Titles: Determination of operating properties for mechanization planning of cylinder baler machines
Authors: Yüksel, Gürcan
Ünal, Halil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinalari Anabilim Dalı.
Keywords: Balya makinesi
Mekanizasyon planlaması
Tarım makineleri
Baler machinery
Mechanization planning
Agricultural machinery
Issue Date: 9-Feb-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, H. (1994). Silindir balya yapan makinaların mekanizasyon planlamasına yönelik işletme özelliklerinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Karacabey Tarım işletmesinde bulunan, sabit balya odalı iki farklı marka ve Uç ayrı tipteki Uç adet. silindirik balya makinasının mekanizasyon planlamasına yönelik işletme özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, işletmede buğday sapı ve yonca balyalama işleminde kullanılan bu makinalar ile yapılan çalışmalar sonucu; çalışma alanındaki ürünün cinsi, nem oranı, ürünün teknik tarla verimi, namlı durumu, balya boyut ve ağırlıklarının makinaların efektif balya ve ürün iş verimlerini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, bir balya için gerekli ip miktarı, balya makinasının marka ve tipine bağlı olarak yapılan balya boyutu ve Üzerine sarılan sargı sayısına göre değişiklik göstermiştir. Namlının yoğun ve ürünün teknik tarla veriminin yüksek olmasına göre, balya makinasının efektif çalışma zamanında balyalayacağı Urun ağırlığı ve balya sayısı arttıkça ürün ve balyalama işlem masraflarının azalmakta olduğu saptanmıştır.
In this research, the mechanization plannings of three round balers; a fixed bale chamber with two different marks and three different types were aimed according to the specifications of the management. As a result of the research on the machines which are used for baling of wheat straw and clovers in the management, it is found that the tecnique yield output, the barrel state, bale size and bale weight affect the effective bale and yield working efficiency. Moreover the quantity of rope for each bale changes according to the number of ties and bale size depending on the mark and type of the baler. Increasing the weight of the crop and the number of the bale for mean effective working time was found decrease costs of the yield and baling depending on intensive barrel and high technique field output.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8111
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033792.pdf5.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons