Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8109
Title: 1990 sonrası dönemde Arnavutluk'ta dini hayat
Other Titles: Religious life in Albania after 1990
Authors: Güç, Ahmet
Hoxha, İslam
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Arnavutluk
Müslümanlar
Hıristiyanlar
Dini hayat
Dini yapı
Dini ritüeller
Hoşgörü
Albania
Religion
Muslim
Christian
Culture
Issue Date: 22-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hoxha, İ. (2010). 1990 sonrası dönemde Arnavutluk'ta dini hayat. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Arnavutluk halkı Müslüman ve Hristiyan olmak üzere iki İbrahimi dine mensuptur. Müslümanlar nüfusun coğunluğunu oluşturuyor ve ülkenin herbölgesinde yaşamaktadırlar.Müslümanlar kendi kimliklerini, inançlarını, örf ve adetlerini korumayı başarabilmiş ve yeni nesillere aktarabilmiştir. Komunizm döneminin de bıraktığı önemli etkiler varlığını halen değişik formlarda sergilendiği görülmektedir.Hristiyanlar da geçmişlerine , din ve geleneklerine yeniden sahiplenip yaşamaya başlamışlardır.Buna rağmen her iki kesimin dini ritüellerine katılma oranı düşük olmakla beraber , kendi yaşam tarzlarından memnun oldukları görülüyor. Her iki dine mensup olan insanlar birbirine saygılı , müsamahalı , hoşgörülü ve otak bir kültürde barış içinde yaşamaya çalışmaktalar.Devlet de bu barış ortamının bozulmaması için çaba gösterdiği görülüyor.
The people of Albania believe in two Abrahamic faith, Islam and Christianity. The majority of Albanian nation consists of Muslims and they live in all parts of the country. Muslims maintained their religious identity, faith, cultural life and customs. However remainings and cultural affects of communism exist under different forms. Christian Albanians also have returned to their religious and cultural life.Muslim and Christian Albenians, although both sides do not frequent religious rituels much, seem happy with their way of life. Both Muslims and Christians respect each others culture and try to live together in harmony. Albanian state and government seem to maintain this harmonical and peacefull structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8109
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311051.pdf946.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons