Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8108
Title: Elektron ve beta-parçacıklarının menzil, enerji ve açısal dağılımlarının Monte Carlo yöntemi ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of range, energy and angular distributions of electrons and beta-particles by Monte Carlo method
Authors: Özmutlu, Cihan
Cengiz, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Beta parçacıkları
Beta particles
Elektron
Electron
Enerji dağılımı
Energy distribution
Menzil dağılımları
Range sraggling
Monte Carlo Yöntemi
Monte Carlo Method
Issue Date: 29-Jul-1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, A. (1991). Elektron ve beta-parçacıklarının menzil, enerji ve açısal dağılımlarının Monte Carlo yöntemi ile incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, elektron ve (i parçacıklarının, bir ortam ile etkileşmelerini ve ortam içindeki hareketlerini taklit etmek amacı ile bir Monte Carlo programı geliştirilmiştir. Bu program kullanılarak, yarı sonsuz bir ortama giren paralel, tek enerjili elektron demeti ve belli bir kaynaktan yayınlanan paralel parçacıkları demeti, ortam içinde enerjileri belli bir değerin altına düşünceye veya ortamdan kaçıncaya kadar takip edilmiş, sonuç olarak, parçacıkların menzil dağılımları ve yansıma katsa yıları elde edilmiştir. Çeşitli enerjili elektronların, yarı sonsuz çeşitli ortamlar içindeki menzil dağılımları için Gauss ve Rayl eight analitik ifadeleri denenmiş ve Gauss dağılımının menzil dağılımlarına da ha uygun olduğu görülmüştür. Çalışmanın ikinci kısmında, elektronlar ve (İ parçacıkları, sonsuz dilim geometrili ortam içinde yarı sonsuz ortamdaki gibi takip edilmişlerdir. Sonuç olarak, ortamı geçen ve yansıyan parçacıkların enerji ve açısal dağılımları, geçme, yansıma ve soğurulma katsayıları elde edilmiştir, (i parçacıklarının geçme kat sayılarının ortam kalınlığına bağlı değişimlerinin yarı logaritmik eğimi olarak kütle zayıflama katsayıları hesaplanmıştır.
A Monte Carlo code is developed which simulate the interac tions and transport of electrons and ft particles within a given media. The range distributions and the reflections coefficients for monoenergetic, parallel beam electrons and parallel beam of ft particles, emitted from a certain source entering in a semi- infinite media are determined by following the particles in the media, until their energies are reduced below a certain value or they escape from the media. The Gaussian and Rayl eight distribution functions are pro posed for the range distributions of the electrons with various energies, in various semi -infinite medias and it is found that the Gaussian distribution is more appropriate for describing e- lectrons range disributions. In the second part of this thesis electrons and ft partic les are followed in infinite slab geometries with the same met hod used for semi -i nf i ni te geometry. The energy and angular dis tributions of the transmitted and reflected particles and the transmission, reflection and absorbtion coefficients are deter mined as the result. The mass attenuation coefficients for the ft particles are calculated as the slope of semi -log plot of transmission coefficients versus the thickness of the slab.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8108
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014709.pdf
  Until 2099-12-31
3.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons